Ağustos 2009

Perkütan endoskopik gastroenterostomi uygulama deneyimlerimiz: Endikasyon ve komplikasyonlar

Percutaneous endoscopic gastrostomy application experiences: Indications and complications

Yazarlar
Emrah ALPER, Behlül BAYDAR, Fulya Özcan ARI, Zafer BUYRAÇ, Adnan KIRCI, Fatih ASLAN, Mehmet Kadir AKSÖZ, Belkıs ÜNSAL
Kurumlar
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
Sayfa Numaraları
74-76
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Gastrointestinal endoskopiler, perkütan, endikasyon, komplikasyon
Keywords
Gastrointestinal endoscopies, percutaneous, indication, complication

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, perkütan endoskopik gastrostomi uygulamalarımızın endikasyonlarını ve komplikasyonlarını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ocak 2006- 2009 tarihleri arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği endoskopi laboratuvarında, perkütan endoskopik gastrostomi tüpü takılan 112 hastanın klinik verileri retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların tamamı hastanemizde yatarak takip ve tedavi edilen hastalardı. Bulgular: Yüzoniki hastanın 15?i (%13,4) larenjektomi sonrası üst özefagus darlığına, 97?si (%86,6) primer ya da sekonder kalıcı nörolojik sorunlara bağlı nedenlerle enteral beslenme gereken hastalardı. Altmış?ı (%53,5) erkek, 52?si (%46,5) kadın hasta idi. Ortalama işlem süresi 13,2±2.5 dk idi. İşleme bağlı mortalite ve majör komplikasyon görülmedi. Beş (%4.4) hastada geçici yara yeri enfeksiyonu gelişti ve oral antibiyotik ile 7 günde geriledi. Sonuç: Perkütan endoskopik gastroenterostomi, kolay uygulanan, etkin, güvenli ve beslenme için kullanışlıdır; uzun dönem beslenme desteği sağlaması, düşük komplikasyon oranı ve sıfır mortaliteli endoskopik tekniği nedeni ile avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.

Abstract

Background and Aims: We aimed to evaluate the indications and complications of percutaneous endoscopic gastrostomy applications. Materials and Methods: We retrospectively analyzed the clinical data of 112 patients who received PEG from 2006 to 2009 in the İzmir Training and Research Hospital, Clinics of Gastroenterology endoscopy laboratory. All patients were followed and treated during hospitalization. Results: Totally 112 patients needed enteral feedings (15 (13.4%) for upper esophageal narrowness after laryngectomy, 97 (86.6%) for primary or secondary permanent neurologic problems). Sixty (53.5%) patients were male and 52 (46.5%) were female. Tubes were successfully placed in 112 patients (100%) in an average time of 13.2±2.5 min. No procedure-related major complications were observed. No post-procedure major complications were found and minor complications occurred in 5 patients (4.4%). These infections recovered with oral antibiotherapy in 7 days. Conclusions: PEGs are easy to handle, effective, safe, and convenient for nursing. From our experience, we can confirm the advantages of PEG as a long-term nutritional support showing a low incidence of complications; the endoscopic technique demonstrated zero mortality.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum