Ağustos 2009

Helikobakter pilori eradikasyonu reflü semptomlarını ve endoskopik özofajiti olumlu etkiliyor

The eradication of Helicobacter pylori positively influences symptoms of reflux and endoscopic eosophagitis

Yazarlar
Aliye SOYLU1, Can DOLAPCIOĞLU2, Nurgül YAŞAR3, İsa SEVİNDİR3, Nurten SEVER4
Kurumlar
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, İç Hastalıkları Kliniği3, Patoloji Bölümü4, İstanbul
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği2, İstanbul
Sayfa Numaraları
63-68
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Reflü semptomları, endoskopik özofajit, Helikobakter pilori
Keywords
Reflux symptoms, endoscopic esophagitis, Helicobacter pylori

Özet

Giriş ve Amaç: Helikobakter pilori infeksiyonu ile gastroözofageal reflü hastalığı arasındaki ilişki kısmen açıklanmasına rağmen, Helikobakter pilori eradikasyon tedavisinin, başarılı olsun veya olmasın reflü semptomatolojisi üzerindeki etkisi halen tartışmalıdır. Bu çalışmada Helikobakter pilori eradikasyon tedavisinin reflü semptom skoru ve endoskopik özofajit üzerindeki etkisi araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya ortalama yaşları 43.3±10.9 yıl olan, 245 Helikobakter pilori infeksiyonlu olgu alınmıştır. Özofagus darlığı ve tümörü, gastrik ülser, gastrik tümör ve gastrik çıkış obstrüksiyonu olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Her olguda tedavi öncesi ve sonrası reflü semptomları sorgulandı. Gastroskopi (bazal-3 ay sonra) yapılarak endoskopik özofajit şiddeti Los Angeles skoruna göre değerlendirildi. Helikobakter pilori pozitifliği gastroskopide alınan 2 antrum, 2 korpus biyopsi örneğinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi ile araştırıldı. Histopatolojik olarak Helikobakter pilori negatif ise eradikasyon başarılı kabul edildi. Olguların tedavi öncesi ve sonrası reflü semptomları, endoskopik özofajit varlığı, Helikobakter pilori varlığı ve yokluğuna göre karşılaştırıldı. Bulgular: Tüm olgular değerlendirildiğinde; tedavi öncesinde reflü semptomu oranı %59.8 iken; tedavi sonrasında %15.9?a gerilemişti (p<0.01). Helikobakter pilori eradikasyonu sağlananlarda, reflü semptomu olanlar, tedavi öncesinde %60.1 iken; tedavi sonrasında %13.3 idi (p<0.01). Helikobakter pilori eradikasyonu sağlanamayanlarda da tedavi öncesinde reflü semptomu olanlar %58.3 iken; tedavi sonrasında %22.2?ye gerilemekte idi (p<0.01). Endoskopik özofajit tüm olgular değerlendirildiğinde; tedavi öncesinde %15.1 iken; tedavi sonrasında %9.8?e gerilemiştir (p<0.05). Helikobakter pilori eradikasyonu sağlananlarda; tedavi öncesinde özofajitliler %16.2 iken; tedavi sonrasında bu oran %8.1 bulunmuştur (p<0.01). Sonuç: Helikobakter pilori eradikasyonu reflü semptomlarında ve endoskopik özofajit sıklığında anlamlı azalmaya neden olmaktadır. Eradikasyon sağlanamayanlarda ise anlamlı olmamakla birlikte endoskopik özofajitte artma görülmüştür. Bunun yanı sıra semptomlarda azalmanın görülmesi Helikobakter pilori yoğunluğunun azalmasına bağlı olabileceği şeklinde yorumlanmıştır. Başarılı Helikobakter pilori eradikasyonunun hem reflü semptomları hem de endoskopik özofajit üzerine olumlu etkisi olduğu söylenebilir.

Abstract

Background and Aims: Despite the fact that the relationship between Helicobacter pylori (H. pylori) infection and gastroesophageal reflux disease has been partially delineated, the influence of H. pylori eradication treatment on reflux symptoms is still controversial regardless of its success. In this study, we investigated the effects of H. pylori eradication treatment on reflux symptom score and endoscopic esophagitis. Materials and Methods: Two hundred forty-five patients with H. pylori infection with a mean age of 43.3±10.9 years were included in the study. Exclusion criteria were the presence of gastric tumors, ulcers, esophageal strictures, and tumors. Each patient was interviewed for reflux symptoms before and after the treatment. By performing a gastroscopy (basal and 3 months later), the severity of endoscopic esophagitis was evaluated according to LA score. H. pylori positivity was analyzed by obtaining two biopsy samples from the antrum and two from the corpus during gastroscopy and examining them histopathologically. The eradication was deemed successful if H. pylori was (-) in histopathological examination. The reflux symptoms before and after the treatment were compared with regards to the presence or absence of esophagitis and H. pylori. Results: When all the patients were evaluated, the frequency of reflux symptoms was 59.8% before treatment and regressed to 15.9% after treatment (p<0.01). This significant regression was not found to be in relation with the success of H. pylori eradication. Among those in whom H. pylori eradication was achieved, the frequency of reflux symptoms was 60.1% before the treatment and 13.3% after the treatment (p<0.01). Among the patients in whom H. pylori eradication could not be achieved, the frequency of reflux symptoms was 58.3% before the treatment and 22.2% after the treatment (p<0.01). When all patients were evaluated, endoscopic esophagitis was 15.1% before treatment and 9.8% after treatment (p<0.05). Among those with successful H. pylori eradication, the frequency of esophagitis before treatment was 16.2% and this was reduced to 8.1% after the treatment (p<0.01). Conclusions: Eradication of H. pylori results in a significant decrease in reflux symptoms and the frequency of endoscopic esophagitis. In those in whom eradication was not possible, there was an increase in endoscopic esophagitis despite not reaching statistical significance. The observed decrease in the symptoms might be interpreted as the effect of the decrease in H. pylori density. We can therefore claim that successful H. pylori eradication has positive effects on both reflux symptoms and endoscopic esophagitis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum