Nisan 2008

Duodenal ülserli hastalarda Helikobakter pilori eradikasyonunun asit reflüsü üzerine etkisi

The effect of Helicobacter pylori eradication to acid reflux in patients with duodenal ulcer disease

Yazarlar
Mehmet BEKTAŞ, Murat ALKAN, Yusuf ÜSTÜN, İrfan SOYKAN, Ali ÖZDEN
Kurumlar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Sayfa Numaraları
34-38
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Doudenal ülser, Helikobakter pilori eradikasyonu, asit reflüsü
Keywords
Duodenal ulcer disease, Helicobacter pylori eradication, acid reflux

Özet

Giriş ve Amaç: Helikobakter pilori infeksiyonunun gastroözofageal hastalığa karşı koruduğu veya provake edip, etmediği belli değildir ve yapılan çalışmalarda da tartışmalı sonuçlar verilmektedir. Bu çalışmada Helikobakter pilori eradikasyonunun gastroözofageal reflüye neden olup olmadığı 24 saatlik özfagus pH monitorizasyonuyla araştırılmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya endoskopide duodenal ülser saptanan, CLO test, sitoloji ve kültürle Helikobakter pilori infeksiyonu pozitif, reflü semptomları olan veya olmayan toplam 20 hasta (K/E: 8/12; yaş ortalaması: 41 (22-65 yıl) alındı. Hastalara 24 saatlik pH monitorizasyonu ve serum gastrin düzeyi için kan alındı ktan sonra eradikasyon tedavisi (LAK: lansaprazol, amoksisilin, klaritromisin 14gün) verildi. Eradikasyon tedavisinden 6 ay sonra endoskopik muayene, 24 saatlik pH monitorizasyonu, serum gastrin düzeyi ve Helikobakter pilori testleri tekrarlandı. Bulgular: 6 ay sonunda 20 hastanın 12 tanesi yeniden değerlendirilebildi. 12 hastanın %66’sında Helikobakter pilori eradikasyonu başarılı oldu. Eradikasyon sağlanan hastalarda eflü semptomu %87’den, %37.5’e (p=0,003); eroziv özofajit 50% 50% (p>0.05), pH<4 toplam zaman (%):4.21±3.58 den 1.78±1.41’e (p=0,03), <50 reflü atak sayısı 46.87±30.46 dan 19.71±16.77’e (p=0.02), DeMeester skoru 16.60 ±14.44 dan 6.57±4.42’e (p=0,05), serum gastrin düzeyi ise 75.40±26.95’den 54.86±16.43’e ( p=0.04) geriledi. Eradikasyon başarı lı olmayan 4 hastada ise reflü semptomları dışındakilerde azalma gözlenmedi. Sonuç: Duodenal ülser hastalığında eradikasyon tedavisi reflü semptomlarına neden olmamaktadır. Helikobakter pilori eradikasyonu serum gastrin düzeyinde azalmaya neden olur.

Abstract

Background: The effect of Helicobacter pylori in provoking or protecting gastro-oesophageal reflux disease is unclear and studies have given conflicting results to date. Aim: To investigate whether Helicobacter pylori eradication causes gastroesophageal reflux disease determined by 24-hour pH monitorization. Metdods: 20 patients (12 men, mean age: 41, range 22-65 years) who were diagnosed duodenal ulcer disease by endoscopical examination and found to be Helicobacter pylori positive by means of CLO test, cytology, culture, with or without reflux symptoms were enrolled in the study. Eradication treatment (LAC: lansaprazol, amocsisilin, claritromisin 14 days) commenced after 24-hour pH monitorization and blood samples drawn for serum gastrin levels. Six months after the eradication treatment, endoscopical examination, 24-hour pH monitorization, serum gastrin levels and Helicobacter pylori tests repeated. Results: After six months 12 of 20 patients committed to reevaluation. Helicobacter pylori infection was eradicated successfully in two thirds of the patient population (66%). Reflux symptoms in eradicated patients before vs after treatment; 87.5% vs 37.5% (p=0.03), esophagitis 50% vs 50% (p>0.05), pH<4 total time (%):4.21 ± 3.58 vs 1.78 ± 1.41 (p=0,03), <50 reflux episode number 46.87 ± 30.46 vs 19.71 ± 16.77 (p=0.02), DeMeester score 16.60 ± 14.44 vs 6.57 ± 4.42 (p=0,05), serum gastrin levels 75.40 ± 26.95 vs 54.86 ± 16.43 (p=0.04). In four patients, not eradicated, there were no changes except decrease of the intensity of reflux symptoms. Conclusion: Helicobacter pylori eradication in duodenal ulcer patients does not cause reflux disease. Helicobacter pylori eradication causes decreasing at serum gastrin levels.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum