Nisan 2008

Karaciğer transplantasyonu sonrası HBV profilaksisi

Prophylaxis of HBV after liver transplantation

Yazarlar
Onur YAPRAK, Murat DAYANGAÇ, Deniz BALCI, Süleyman URAZ, Cihan DURAN, Yıldıray YÜZER, Yaman TOKAT
Kurumlar
Florence Nightingale Hastanesi, Organ Nakli Birimi, Şişli, İstanbul
Sayfa Numaraları
5-10
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Hepatit B, karaciğer transplantasyonu, immunglobülin
Keywords
Hepatitis B, liver transplantation, immunoglobulin

Özet

Amaç: Ülkemizde karaciğer transplantasyonu endikasyonları içinde, Hepatit B virüse bağlı karaciğer sirozu birinci sırada yer almaktadır. Bu makalede Hepatit B virüs profilaksisi açısından merkezimizde uygulamı ş olduğumuz algoritmayı ve sonuçlarını rapor ediyor aynı zamanda da transplantasyon sonrası Hepatit B virüs profilaksisi hususundaki tartışmalara değinmek istiyoruz. Gereç ve Yöntem: 2004-2007 yılları arasında kliniğimizde Hepatit B virüs pozitif karaciğer sirozlu toplam 64 hastaya karaciğer transplantasyonu uygulanmış olup profilaksi için bu hastalardan preoperatif Hepatit B virüs-DNA pozitif olanlara yüksek dozda hepatit-B immunglobulini (HBIg), negatif olanlara ise düşük dozda Hepatit- B immunglobulini uygulanmıştır. Bulgular: Düşük dozda Hepatit- B immunglobulini ile profilaksi yapılan 2 hastada Hepatit B virüs nüksü gelişmiş olup yüksek dozda profilaksi uygulanan gurupta hiç nüks gözlenmemiştir. Sonuç: Hepatit B virüs-DNA pozitif olan hastalarda daha yüksek dozda HBIg uygulanması, etkin ve güvenilir bir yöntemdir. Preoperatif Hepatit B virüs-DNA negatif hastalarda ise düşük doz da HBIg uygulamasının nüks riski açısından kabul edilebilir, uygulama, maliyet, yan etkiler bakımından ise daha avantajlı bir profilaksi yöntemi olduğu kanaatindeyiz.

Abstract

Background: Hepatitis B is considered to be the lst indication for liver transplantation in Turkey. We present our experience about prophylaxis of Hepatitis B viruses after liver transplantation in single centre. Material and Methods: During the period 2004-2007, 64 cases with Hepatitis B cirrhosis underwent liver transplantation at Florence Nightingale Hospital. The patients with pre- operative HBV-DNA positive have taken high dose of Hepatitis B immunoglobulin while low dose of Hepatitis B immunoglobulin was given to the patients with pre –operative negative HBV DNA. Results: Recurrence of Hepatitis B occured in two patients who recieved low dose Hepatitis B immunoglobulin, but no recurrence was encountered in patients recieved high dose. Conclusion: High dose of Hepatitis B immunoglobulin is safe and effective in prevention HBV recurrence in HBV DNA positive patients, while low dose of Hepatitis B immunoglobulin, carries the acceptable risk for HBV DNA negative patients as well as carries easy application, cost advantage and low side effects.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum