Aralık 2007

Gastrointestinal sistemde argon plazma koagulasyon (APC)uygulaması: Klinik deneyimlerimiz

Argon plasma coogulation at gastrointestinal system: Clinical experience

Yazarlar
Mehmet BEKTAŞ, Ali TÜZÜN, Ramazan İDİLMAN, Kubilay ÇINAR, Şahin ÇOBAN, Esin KORKUT, Mehmet ALTAN,Yusuf ÜSTÜN, Ali ÖZDEN, Selim KARAYALÇIN
Kurumlar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Sayfa Numaraları
127-131
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Anahtar sözcükler: Argon plazma koagulasyon, gastrointestinal sistem
Keywords
Key words: Argon plasma coagulation, gastrointestinal tract.

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, değişik nedenlerle gastrointestinal sistemde argon plazma koagülasyon uygulanılmış olguları retrospektif olarak değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Mayıs 2005 ile Kasım 2006 arası Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı endoskopi ünitesinde üst ve alt gastrointesinal sistemde değişik nedenlerle argon plazma koagülasyon uygulanan 92 hastanın (VIO 300 D with argon plazma koagülasyon 2; Erbe Elektromedizin, Tubingen, Germany; pulsed argon plasma coagulation, 20?120 W) verileri değerlendirildi. Bulgular: Argon plazma koagülasyon uygulanan 92 olgunun ortalama yaşı 61.94 (3-91 yaş arası) idi. 50 olgu erkek (%54.3), 42 olgu (%45.7) kadındı. 92 olguya toplam 155 seans (ortalama 1.68 seans) argon plazma koagülasyon uygulanıldı. Argon plazma koagülasyon endikasyonları: vasküler lezyonlar 24 olgu, kanayan veya kanama riski olan ülserler 19 olgu, polipektomi sonrası rezidü önlemek için polip çevresine 17 olgu, gastrointestinal sistem malignitelerinin palyatif tedavisinde, polipektomi veya biopsi sonrası kanamaların tedavisi için 11 olgu, inlet patch ablasyonu 11 olgu, Barrett özefagus ablasyonu 5 olgu, radyasyon rektiti 4 olgu, metalik stent kesimi için 1 olgu. Girişimler sırasında major komplikasyon gözlemez iken sadece 5 olguda minor komplikasyon gözlendi (2 kanama, 1 göğüs ağrısı, 2 anorektal ağrı). Sonuç: Argon plazma koagulasyon uygulaması farklı gastrointestinal patolojilerinin tedavisinde kullanı labilecek güvenli bir yöntemdir.

Abstract

Background and Aims: The aim of this study was to retrospectively analyze use of argon plasma coagulation in lesions of the gastrointestinal tract. Materials and Methods: Data of 92 patients treated with an argon plasma coagulation system in the upper and lower gastrointestinal tract between May 2005 and November 2006, using a VIO argon plasma coagulation device (VIO 300 D with argon plasma coagulation 2; Erbe Elektromedizin, Tubingen, Germany; pulsed argon plasma coagulation, 20?120 W), were reviewed and analyzed. Results: Ninety-two patients were treated with argon plasma coagulation, and the mean age was 61.84 (3-91) years. Fifty of these patients were male (54.3%) and 42 (45.7%) were female. Ninety-two patients were treated in 155 sessions. The mean number of treatment sessions required was 1.68 (1?12). Indications were vascular lesions (24 patients), bleeding peptic ulcers or prevention of bleeding recurrence (19 patients), adjunctive therapy after piecemeal resection of colonic polyps (17 patients), palliative treatment of gastrointestinal tract cancers, treatment of bleeding after polypectomy or biopsy (11 patients), ablation of inlet patch (11 patients), ablation of Barrett?s esophagus (5 patients), radiation proctopathy (4 patients), and metallic stent cut (1 patient). There were no major complications observed. Minor complications were seen in only five patients (bleeding in 2, chest pain in 1, anal pain in 2 patients). Conclusions: Argon plasma coagulation system was an effective and safe method in various gastrointestinal pathologies.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum