Aralık 2007

Park Sağlık Ocağı bölgesinde 15 yaş üstü nüfusta dispepsi prevalansı

The prevalance of dyspepsia in the population above 15 years old in Park Healty Center zone

Yazarlar
Mehmet BEKTAŞ1, Hülya ÇETİNKAYA1, Deniz ÇALIŞKAN2, Erkin ÖZTAŞ1, Recep AKDUR2, Ali ÖZDEN1
Kurumlar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı2, Ankara
Sayfa Numaraları
120-127
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Anahtar sözcükler: Dispepsi, prevalans
Keywords
Key words: Dyspepsia, prevalence

Özet

Giriş ve Amaç: Dispepsi; karnın üst bölümünde ve epigastriumda tekrar edici ve ısrarcı rahatsızlık hissi olarak tanımlanır. Genel populasyonda dispepsi prevalansı %25-40 arasında değişmektedir. Bu çalı şmanın amacı 15 yaş üzeri nüfusta dispepsi prevalansını ve dispepsi üzerine etkili faktörleri belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Ankara Abidinpaşa Park Sağlık Ocağı bölgesinde 15 yaş ve üzerinde 600 kişiye dispepsi prevalansını belirlemeye yönelik Roma II kriterlerine göre hazırlanmış olan anket formu yüzyüze uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılım oranı %81 (501/600) (yaş ortalaması 37.62, K/E: 226/275), üç aylık süre için dispepsi prevalansı %32.5 saptandı. Dispepsi prevalansı kadınlarda , <40 yaş, sigara kullananlarda, yoğun kahve içenlerde, alkol kullananlarda, evli olanlarda, kalabalık ailelerde, gecekonduda yaşayanlarda, eğitim düşük olanlarda (lise altı), ev hanımlarında, başka bir ek hastalığı olan ve bu hastalık nedeniyle ilaç kullananlarda yüksek saptandı. Lojistik regresyon analizinde ise dispepsi için kadın cinsiyet 3.51 kat, 1 paket ve üzerinde sigara içimi 2.50 kat, peptik ülser hastalığı hikayesi 10.90 kat ve ailesinde dispepsi hikayesi olması 2.81 kat riskli bulundu. Tartışma: Dispepsi toplumda sık görülen, tetkik, ilaç ve kaybedilen iş günü nedeniyle maliyeti oldukça yüksek önemli bir sağlık problemidir.

Abstract

Background and Aims: The term dyspepsia is used to refer to recurrent and persistent feeling of discomfort centered in the upper abdominal and epigastric region of the abdomen. The prevalence of dyspepsia is approximately 25-40% in the general population. The aim of this study was to determine the prevalence and the factors that affect dyspepsia in the population above 15 years old. Materials and Methods: A questionnaire form proposed according to the Rome II criteria was applied in 600 individuals above 15 years of age in Abidinpaşa Park Health Center Zone in order to determine the prevalence of dyspepsia. Results: Eighty-one percent of the individuals participated in the study (501/600). The average age was 37.62 and the female/male ratio was 226/275. In this population, the prevalence of dyspepsia was estimated as 35.5% for a period of three months. The prevalence of dyspepsia was modestly higher in women, the population < 40 years old, smokers, married persons, those with high caffeine consumption, those with alcohol use, crowded families, in persons of low socioeconomic status, in persons with poor educational level, in housewives, in persons with accompanying medical problem and in those that must use any other medications. In the logistic regression analysis, the risk for dyspepsia was 3.51 times higher in women, 2.5 times higher in smokers with >20 cigarettes per day habit, 10.9 times higher in those with history of peptic ulcer disease, and 2.81 times higher in those with family history of dyspepsia. Conclusions: Dyspepsia is a health problem that is frequent in the general population, and it results in enormous social costs via both direct medical costs of physician visits, diagnostic tests, and medications and indirect costs of diminished productivity in the workplace.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum