Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalı 412 olgunun irdelenmesi

Review of 412 patients with non-variceal upper gastrointestinal bleeding

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalı 412 olgunun irdelenmesi...
Yazarlar
Erdal ÖZEN, Fatih TEKİN, Nevin ORUÇ, Ömer ÖZÜTEMİZ, Ahmet AYDIN, Fulya GÜNŞAR, Serhat BOR, Galip ERSÖZ, Ahmet MUSOĞLU, Necla OSMANOĞLU, Zeki KARASU, Ulus Salih AKARCA, Oktay TEKEŞİN, Yücel BATUR, Tankut İLTER
Kurumlar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Sayfa Numaraları
62-67
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Üst gastrointestinal sistem kanaması, etyoloji, endoskopik tedavi
Keywords
Upper gastrointestinal bleeding, etiology, endoscopic therapy

Özet

Giriş ve amaç: Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamaları Gastroenteroloji Bilim Dalı’nın en önemli acillerinden birisidir. Bu çalışmanın amacı varis dışı üst gastrointestinal sistem kanaması tanı sı ile takip edilen olgularımızın özelliklerini değerlendirmektir. Gereç ve yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği’nde 1998-2005 yılları arasında varis dışı üst gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle izlenmiş olan 412 olgu demografik özellikleri, etyolojileri, tedavileri ve sonları yönünden retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: 311’i erkek (%75), 101’i (%25) kadın olan olguların yaş ortalaması 62 (19-101) idi. Olguların 136’sının (%33) nonsteroid anti-inflamatuvar ilaç, 103’ünün (%25) aspirin, 20’sinin (%6) antikoagulan ilaç kullandığı saptanmıştır. Olguların 397’sine (%96.4) endoskopik tetkik uygulanmıştır. En sık rastlanı- lan kanama nedenleri olarak duodenum ülseri (175 hasta, %42.5), mide ülseri (95 hasta, %23.1), eroziv gastrit (29 hasta, %7.1) ve anastomoz ülseri (23 hasta, %5.6) bulunmuştur. Toplam olarak 8 hasta (%2) kaybedilmiştir. Sonuç: Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanama etyolojisi olarak en sık duodenal ülser saptanmıştır. Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında endoskopik tedavi başarımız literatür ile benzerlik göstermektedir.

Abstract

Background/aims: Non-variceal upper gastrointestinal bleeding is one of the most common medical emergencies in the gastroenterology section. The aim of this study was to evaluate the characteristics of our patients with non-variceal upper gastrointestinal bleeding. Materials and methods: Four hundred and twelve patients who presented with non-variceal upper gastrointestinal bleeding and were admitted to Ege University Gastroenterology Department between 1998-2005 were retrospectively analyzed with respect to demographic data, etiology, treatment and outcome. Results: There were 311 (75%) male and 101 (25%) female patients with an average age of 62±18 (19-101). Of the patients, 136 (33%) had been using a nonsteroidal anti-inflammatory drug, 103 (25%) had been using aspirin, and 20 (6%) had been using an anticoagulant drug. Upper endoscopy was performed in 397 (96.4%) of the patients. The most common causes of bleeding were duodenal ulcer (175 patients, 42.5%), gastric ulcer (95 patients, 23.1%), erosive gastritis (29 patients, 7.1%), and anastomotic ulcers (23 patients, 5.6%). Overall, 8 (2%) patients died. Conclusions: Duodenal ulcer was the most common cause of non-variceal upper gastrointestinal system bleeding. Our success rate of endoscopic therapy for non-variceal upper gastrointestinal bleeding is similar to that in the literature.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum