İnflamatuvar barsak hastalıkları aktivitesi ile serum neopterin düzeyi arasındaki ilişki

Relationship between serum neopterin levels and inflammatory bowel diseases activity

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • İnflamatuvar barsak hastalıkları aktivitesi ile serum neopterin düzeyi arasındaki ilişki...
Yazarlar
İbrahim ERTUĞRUL1, Ömer Faruk YOLCU1, Salih CESUR2, Ülkü DAĞLI1, Ömer BAŞAR1, İlhami YÜKSEL1, Başak ÇAKAL1, Yasemin Ö. ÖZİN1, Mehmet İBİŞ1, Hilmi ATASEVEN1, Bilge TUNÇ1, Aysel ÜLKER1, Nurgül ŞAŞMAZ1
Kurumlar
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, Ankara
Ankara Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği2, Ankara
Sayfa Numaraları
56-61
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Neopterin, inflamatuvar barsak hastalığı, crohn hastalığı, ülseratif kolit
Keywords
Neopterin, inflammatory bowel diseases, Crohn’s disease, ulcerative colitis

Özet

Giriş ve amaç: İnflamatuvar barsak hastalıkları aktivasyon ve remisyon ile giden ve etiyolojisi bilinmeyen kronik intestinal hastalıklardı r. Aktiviteyi belirlemek inflamatuvar barsak hastalığında tedavinin düzenlenmesi ve prognozu göstermesi açısından büyük önem taşır. Aktiviteyi belirlemek için halen ortak bir konsensus oluşmamı ştır. Neopterin interferon-gammanın stimülasyonu ile monositmakrofajlardan salınan düşük molekül ağırlıklı bir üründür, in vivo hücresel aktivasyon derecesi hakkında fikir verir. Bu çalışmada crohn hastalığı ve ülseratif kolit hastalarında hastalık aktivitesi ile serum neopterin düzeyi arasındaki ilişkinin varlığını araştırmayı amaçladık. Gereç ve yöntem: Hastanemiz İnflamatuvar Barsak Hastalığı Polikliniği’nde takip edilen 61 ülseratif kolit (21 kadın, 40 erkek) ve 27 crohn hastalığı (9 kadın, 18 erkek) toplam 88 inflamatuvar barsak hastalığı olan hasta ve 52 sağlıklı birey (22 kadın, 30 erkek) çalışmaya dahil edildi. Serum neopterin düzeyleri ELISA yöntemiyle ölçüldü. Serum neopterin düzeyi 10 nmol/l üzeri değerler pozitif kabul edildi. Başka bir sistemik infeksiyonu ve malignitesi olan hastalar çalışma kapsamına alınmadı. İstatistiksel değerlendirmede One-Way ANOVA, Pearson correlation analysis test, Fisher exact test, Mann Whitney-U test and student’s test kullanılarak yapı ldı. p<0.05 olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Ülseratif kolit hastalarının 32’si (%52.5) aktif, 29’u (%47.5) remisyonda idi. Crohn hastalığı olan hastaların 11’i (%40.7) aktif, 16’ı (%59.3) remisyonda idi. Yaş ortalaması ülseratif kolitte 42.1 ± 12.9 yıl, crohn hastalığında 42.8 ± 12.8 yıl, kontrol grubunda ise 40.1 ± 12.9 yıl idi. Ortalama hastalık süresi ülseratif kolitte 51.2 ay, crohn hastalığında 60.3 ay idi. Bu çalışmada aktif ve remisyondaki ülseratif kolit hastalarında serum neopterin düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p=0.041). Ülseratif kolit hastalarında klinik durumlardan kanlı dışkılama, mukuslu dışkılama ve yüksek ateş ile serum neopterin düzeyi arasında ve ayrıca endoskopik aktivite indeksi ile serum neopterin düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (sırasıyla p=0.04, p=0.023, p=0.021, p=0.033). Crohn hastalığında ise aktivasyon ile serum neopterin düzeyi arası nda istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmadı (p=0.549). Sonuç: Sonuç olarak bu bulgular serum neopterin düzeyinin ülseratif kolit hastalarında hastalık aktivitesini gösteren biyokimyasal bir parametre olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Abstract

Background/aims: The etiology of inflammatory bowel diseases, chronic intestinal diseases characterized by remissions and activation periods, is still unknown. Identification of the active period is important because it guides the therapy and point outs the prognosis. To date, there is still a lack of agreement on determining the active state. Neopterin is produced in monocytes/macrophages primarily upon stimulation with interferon-gamma. It is a marker associated with cell-mediated immunity. The aim of this study was to investigate the role of serum neopterin levels in Crohn’s disease and ulcerative colitis disease activity. Materials and methods: Sixty-one patients with ulcerative colitis (21 female, 40 male) and 27 patients with Crohn’s disease (9 female, 18 male) who were followed up at Türkiye Yüksek İhtisas Hospital were enrolled into the study. Fiftytwo healthy controls (22 female, 30 male) were also enrolled. Neopterin is measured by enzyme-linked immunosorbent assay. Serum levels >10 nmol/L are regarded as elevated. Patients with malignancy and systemic infectious diseases were not included in the study. For statistical analysis, one-way ANOVA, Pearson correlation analysis test, Fisher’s exact test, Mann-Whitney U test and Student’s test were used. Significance was established at p<0.05. Results: In the ulcerative colitis group, 32 (52.5%) patients were active and 29 (47.5%) were inactive. In the Crohn’s disease group, 11 (40.7%) patients were active and 16 (59.3%) were inactive. The mean ages of patients with ulcerative colitis, Crohn’s disease and healthy controls were 42.1 ± 12.9, 42.8 ± 12.8 and 40.1 ± 12.9, respectively. Neopterin levels were significantly increased in patients with active ulcerative colitis compared with those in remission (p=0.041). A statistically significant increase was found in three of the clinical activity parameters: stools with blood and mucus, fever, and endoscopic activity index (p=0.04, p=0.023, p=0.021, p=0.033, respectively). No similar correlation was observed in the Crohn’s disease group (p=0.549). Conclusions: We suggest using serum neopterin levels as an additional marker to the traditional activity markers in active ulcerative colitis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum