Şanlıurfa’da kronik C hepatitinde hepatit B virüs enfeksiyonu ile karşılaşma sıklığı

The rate of hepatitis B virus exposure in subjects with chronic hepatitis C infection in Şanlıurfa

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Şanlıurfa’da kronik C hepatitinde hepatit B virüs enfeksiyonu ile karşılaşma sıklığı...
Yazarlar
Füsun F. BÖLÜKBAŞ1, Cengiz BÖLÜKBAŞ1, Mehmet ASLAN2, Esen DOLGUN2, Mustafa ULUKANLIGİL3
Kurumlar
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı3, Şanlıurfa
Sayfa Numaraları
10-13
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Okkült hepatit B, hepatit C virüsü, hepatit B virüsü, ko-enfeksiyon
Keywords
Occult hepatitis B, hepatitis C virus, hepatitis B virus, co-infection

Özet

İmmunsuprese kronik hepatit C’lilerde artmış okkült HBV enfeksiyon bildirimleri mevcuttur. Bu çalışmada, immunsuprese olmayan ve antiviral tedavi başlanmamış kronik hepatit C’lilerde hepatit B virüsü ile karşılaşma sıklığı araştırıldı. Gereç ve yöntem: Hepatit C virüs antikoru ve hepatit C virüs RNA pozitifliği ile kronik hepatit C tanı sı almış 22 olgu (9 kadın/13 erkek, yaş ortalaması: 52±9.7 yıl) bu çalı şmaya alındı. Tüm olgularda hepatit profili mikropartikül enzim immun assay, hepatit B virüs DNA’sı ve hepatit C virüs RNA’sı ise real-time polymerase chain reaksiyonu yöntemiyle bakıldı. Bulgular: Hepatit C virüsüne bağlı kronik hepatitlilerin %68.2’sinin anti-HBc antikor pozitifliği ile hepatit B virüs enfeksiyonu ile karşılaştığı, %31.8’inin ise hepatit B virüsü ile karşılaşmamış olduğu saptandı. Hepatit C virüsüne bağlı kronik hepatitli 22 olgudan sadece 2 olguda (%9.1) hepatit B yüzey antijenin pozitif olduğu ve buna göre hepatit B virüs ile karşılaşmış olan 15 olgunun 3’ünde (%20) hepatit B virüs DNA’sının pozitifliği ile birlikte hepatit B virüsünün kalıcılığı belirlendi. Sonuç: Bizim sonuçlarımıza göre, kronik C hepatitlilerde hepatit B virüsü ile karşılaşma sık ve enfeksiyon kalıcılığı genel populasyondan daha yüksektir. Hastalığın ciddiyeti ve prognozuna katkısı olabileceğinden, özellikle de hepatit B açısından endemik bölgelerde sensitif yöntemler ile okkült hepatit B virüs enfeksiyonu araştırılmalıdır.

Abstract

We aimed to investigate the rate of hepatitis B virus exposure in subjects with chronic hepatitis C infection who were immunocompetent and not treated with antiviral agent. Materials and methods: Twenty-two patients with chronic hepatitis C (9 female, 13 male, mean age: 52±9.7) were enrolled into this study. Hepatitis B profile was investigated by EIA and hepatitis C virus RNA and hepatitis B virus DNA by real time PCR. Results: AntiHBc antibody positivity, which suggested exposure to hepatitis B virus, was 68.2% in chronic hepatitis C patients. Four patients (18.2%) in the study group were seronegative and 3 patients (13.6%) were vaccinated against hepatitis B virus infection. Only 2 (9.1%) of 22 patients were HBsAg positive, and taking into account hepatitis B virus DNA positivity, 3 patients (20%) had replicative hepatitis B virus infection of 15 patients who were exposed to hepatitis B virus. Conclusions: According to our results, the rate of hepatitis B virus exposure and permanency of hepatitis B virus infection are higher in chronic hepatitis C patients than in the general population. Especially in regions endemic for hepatitis B virus, the occult hepatitis B virus infection, which can increase the severity or deteriorate the prognosis of the disease, should be investigated by sensitive PCR technique in patients with chronic hepatitis C virus infection.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum