Kronik hepatit B’li hastalarda karaciğer dokusu ICAM-1 ve ICAM-3 düzeyleri

The level of ICAM-1 and ICAM-3 in liver tissue in patients with chronic hepatitis B

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Kronik hepatit B’li hastalarda karaciğer dokusu ICAM-1 ve ICAM-3 düzeyleri...
Yazarlar
Cengiz PATA1, Ayşe POLAT2, Naci TİFTİK1, Aziz YAZAR1, Kerem SEZER1, Özlen BAĞDATOĞLU3, Ahmet KIYKIM1, Engin ALTINTAŞ1
Kurumlar
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Patoloji Anabilim Dalı2 ve Biyokimya Anabilim Dalı3, Mersin
Sayfa Numaraları
92-96
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Kronik hepatit B, ICAM-1, ICAM-3.
Keywords
Chronic Hepatitis B, ICAM-1, ICAM-3.

Özet

Giriş ve amaç: Hücrelerarası adezyon molekülü (ICAM)-1 esas olarak lökositlerin inflamasyonun olduğu dokuya ait hücrelerle adezyonundan, ICAM-3 ise daha çok lenfositlerin immün sistemin diğer hücreleriyle adezyonundan sorumludur. Yetersiz dentritik hücre fonksiyonu hepatit B virüs enfeksiyonunun kronikleşmesinden sorumlu tutulmakta olup ICAM-3 dentritik hücrelerin lenfositlerle adezyonundan asıl sorumlu moleküldür. Bu çalışmanın amacı kronik hepatit B’ li hastalarda ICAM- 1 ve ICAM-3 düzeylerini belirlemektir. Gereç ve yöntem: Çalışmaya HBs Ag pozitif, histopatolojik olarak kronik hepatit tanısı konulmuş 31 olgu ile viral ve otoimmün markerları negatif olup karaciğer biyopsisi normal olarak değerlendirimiş 24 olgu alındı. Olguların biyokimyasal ve serolojik tetkikleri yapıldı, karaciğer dokusunda hepatosit, sinüzoid endotel ve lenfositlerinde ICAM-1 ve ICAM-3 düzeyleri immünhistokimyasal metodla bakıldı, sonuçlar boyanma yoğunluğuna göre 0-3 aralığında skorlanarak değerlendirildi. Bulgular: Kronik hepatitli olgularada hepatosit ICAM-1 skorunun (1.48±0.9) kontrol grubundan (0.66±0.4) yüksek olduğu görülürken (p<0.001), bu olgularda sinüzoid endotel ve lenfositlerinde ICAM-3 düzeyinin kontrol grubundan yüksek olmadığı görüldü (p>0.05). Sonuç: Kronik hepatitli olgularda karaciğerde lenfositik ICAM-3 skorunda beklendiği gibi artış olmayıp, hastalığın fizyopatolojisinde ICAM-3’ le ilişkili fonksiyonların, bağlı olarak dentritik hücre-T lenfosit adezyonunun yetersizliğinin rolü olabileceği düşünülebilir.

Abstract

Background and aims: Whereas intercellular adhesion molecule (ICAM)-1 is primarily responsible for the adhesion between the leucocytes and cells of inflamatory tissue, ICAM-3 is responsible for the adhesion between lymphocytes and other cells of the immune system. Chronic Hepatitis B infection is caused by inadequate dendritic cell function and ICAM-3 is the primary molecule causing the adhesion between dendritic cells and lymphocytes. The aim of this study was to determine the ICAM-1 and ICAM-3 expression of patients with chronic hepatitis B infections. Materials and methods: Thirty one patients with HBs-Ag positivity and histopathologically diagnosed as chronic hepatitis and 20 cases with normally liver biopsy results entered the study. Biochemical and serological evaluation of cases was made; ICAM-1 and ICAM-3 expression were determined by immunohistochemical methods in the hepatocytes, sinusoidal endothelium and lymphocytes of the liver tissues. Results were evaluated according to staining density with a score of 0-3. Results: Hepatocyte ICAM-1 expression (1.48 ± 0.9) was higher in chronic hepatitis cases (p<0.001) than the control group (0.66 ± 0.4) but there was no significant difference in ICAM-3 levels in sinusoidal endothelium and lymphocytes (p>0.005). Conclusions: As there was not such an increase in liver lymphocyte ICAM-3 as expected in chro-nic hepatitis patiens, the suggests that ICAM-3 related functions and inadequate dendritic cell-T lymphocyte adhesion may play a role in the pathophysiology of this disease.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum