Duodenal ülser ve ülser benzeri dispepsinin ayırıcı tanısında semptomlar

Differential diagnosis of duodenal ulcer and ulcer like dyspepsia by symptomatic evaluation

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Duodenal ülser ve ülser benzeri dispepsinin ayırıcı tanısında semptomlar...
Yazarlar
Melih KARINCAOĞLU1, Murat ALADAĞ1, Ayşe SERTKAYA2, Bülent KANTARÇEKEN2, Ramazan SARI2, Bülent YILDIRIM1, Fatih HİLMİOĞLU1
Kurumlar
İnönü Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1 ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Malatya
Sayfa Numaraları
77-81
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Duodenal ülser, dispepsi, endoskopi, ayırıcı tanı.
Keywords
Duodenal ulcer, dyspepsia, endoscopy, differential diagnosis.

Özet

Giriş ve amaç: Duodenal ülserde epigastrik yanıcı ağrı tanı için tipik olmasına rağmen ülser benzeri dispepside de aynı semptom vardır. Her iki hastalığın semptomlarını karşılaştırabilmek için endoskopik sonuçlara göre olgular iki gruba ayrılarak semptomlar karşılaştırıldı. Gereç ve yöntem: Olgular demografik, beslenme, semptomlar ve sigara kullanımı gibi özelliklerine göre değerlendirildiler. Üst gastrointestinal sistem incelemesi sonrasında ülser ve ülser benzeri dispepsi olguları iki gruba ayrılarak daha önceki sorgulamalar değerlendirildi. Bulgular: Duodenal ülser 440 olgudan 86’da (%19) mevcuttu. Gruplar arasında semptomlarda (ağrı karakteri, yeri, şiddeti, yayılması, bulantı, kusma, erken doyma, yeme sonrası şişkinlik, pirozis vb.) anlamlı farklılık izlenmedi. Gruplarda sadece cinsiyet, meslek ve sigara kullanımı ile ilgili farklar bulundu. Sonuç: Ülser benzeri semptomlar ülser ve ülser benzeri dispepsi ayırıcı tanısında yeterli değildir, kesin tanı için endoskopik inceleme yapılmalıdır.

Abstract

Background and aims: Although duodenal ulcer is easy to diagnose, being characterized by burning epigastric pain, ulcer like dyspepsia also has similar symptoms. In this study, the clinical symptoms of duodenal ulcer and ulcer like dyspepsia were evaluated for differential diagnosis. Materials and methods: Patients were evaluated according to parameters such as demographic features, nutritional status, symptoms and smoking. Upper gastrointestinal endoscopic examination was performed on all patients and then they were divided into duodenal ulcer and ulcer like dyspepsia groups. Results: Duodenal ulcer was present in 86(19%) of the 440 patients There were no significant differences between the two groups according to the parameters of (pain character, location, severity and radiation, nausea and vomiting, early satiety and postprandial bloating, and pyrosis). However, the parameters of gender occupation and smoking were different between groups. Conclusion: Ulcer like symptoms are not helpful in the differentiation of duodenal ulcer and ulcer like dyspepsia and endoscopic evaluation is necessary for a definitive diagnosis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum