Psikiyatrik hastalar ve irritabl barsak sendromu

Psychiatric patients and irritable bowel syndrome

Yazarlar
Ertuğrul KAYAÇETİN1, Faruk UĞUZ2
Kurumlar
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ,Gastroenteroloji Bilim Dalı1 ve Psikiyatri Anabilim Dalı2, Konya
Sayfa Numaraları
74-76
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
İrritabl barsak sendromu, psikiyatrik bozukluklar.
Keywords
Irritable bowel syndrome, psychiatric disorders.

Özet

Giriş ve amaç: Bu çalışmanın amacı, psikiyatri polikliniğine müracaat eden ardışık 88 hastada irritabl barsak sendromu sıklığını araştırmak ve kontrol grubu ile karşılaştırmaktır. Gereç ve yöntem: Psikiyatrik hastalarda tanısal değerlendirme DSM-IV kriterlerine göre yapıldı. İrritabl barsak sendromu tanısı ise hem hasta hem de kontrol grubunda (106 kişi) ROMA-2 kriterlerine göre konuldu. Bulgular: Psikiyatrik hastalarda 44/88 hastada (%50) irritabl barsak sendromu saptanırken, kontrol grubunda 27/106 kişide (%25,5) bulundu(p<0.001). Sonuç: Psikiyatrik rahatsızlık ile irritabl barsak sendromu arasında yakın ilişki vardır, bu nedenle irritabl barsak sendromu tanısı konan hastalara psikiyatrik muayene yapılmalı ve tedavide göz önünde bulundurulmalıdır.

Abstract

Background and aims: The aim of the study was to investigate the incidence of irritable bowel syndrome in 88 patients sequentially admitted to the psychiatry clinic and to compare them with a control group. Materials and methods: DSM-IV criteria was used for the psychiatric evaluation. ROMA-2 criteria was used for the diagnosis of irritable bowel syndrome in both groups. Results: Irritable bowel syndrome was diagnosed in 44 out of 88 psychiatric patients (50%) and in 27 out of 106 for control group subjects (25.5%) (p<0.001). Thus there was a close relationship between irritable bowel syndrome and psychiatric disorders. Conclusions: Psychiatric examination should be carried out in irritable bowel syndrome patients and any psychiatric problem must be taken into account during therapy.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum