Nonalkolik steatohepatitte histolojik hasarı öngörüde klinik ve laboratuvarın yeri

The value of clinical and laboratory findings in non-alcoholic steohepatitis

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nonalkolik steatohepatitte histolojik hasarı öngörüde klinik ve laboratuvarın yeri...
Yazarlar
Bahattin ÇİÇEK1, Dilek OĞUZ1, Esra ERDEN2, Tülin ŞAHİN1
Kurumlar
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, Ankara
Ankara Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı2, Ankara
Sayfa Numaraları
1-7
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Alkol dışı karaciğer yağlanması, karaciğer fonksiyon testleri, diabetes mellitus, oral glucose tolerance test, vücut kitle indeksi.
Keywords
Non-alcoholic steatohepatitis, liver function tests, diabetes mellitus, oral glucose tolerance test and body mass index.

Özet

Giriş ve amaç: Nonalkolik steatohepatite bağlı transaminaz yüksekliği, şişmanlığın ve diyabetin günümüzde gittikçe yaygınlaşması sonucu hepatoloji polikliniklerine başvuruların önde gelen nedenlerindendir. Bu hastalarda klinik ve laboratuar parametrelerinin histoloji ile ne kadar uyum gösterdiğini araştırmayı amaçladık. Gereç ve yöntem: Karaciğer biyopsisi ile nonalkolik steatohepatit tanısı konan 64 hastanın demografik özellikleri, vücut kitle indeksleri, lipid ve transaminazları, diabetik olmayanların oral glukoz tolerans testleri bakıldı ve bunların histolojik bulgularla uyumu araştırıldı. Bulgular: Histolojik şiddetli nonalkolik steatohepatit tanısı konanlarda hafif hastalığı olanlara göre diabetes mellitus yada bozuk oral glukoz tolerans testleri (%70 e karşın % 32) daha sıktı p<0,05. Vücut kitle indeksleri ile yağlanma ve inflamasyonun şiddeti arasında ilişki anlamlı iken fibrosis ile ilişki anlamlı değildi. Cinsiyetle yağlanma şiddeti arasında fark gözlenmezken kadınlarda inflamasyon ve fibrosis erkeklere göre daha şiddetli idi (kadınlarda şiddetli nonalkolik steatohepatit % 27.8; erkeklerde % 2.1) (p<0.01). Sonuç: Aşikar diyabetes mellitusyada bozulmuş glukoz toleransı ile kadın cinsiyet nonalkolik karaciğer yağlanması hastalığı düşünülenlerde ileri karaciğer hastalığı olabileceğinin göstergeleri olabilir.

Abstract

Background and aim: Non-alcoholic steatohepatitisis one of the commonest causes of elevated liver function tests in patients referred to hepatology out-patient clinics, due to an increasing incidence of obesity and diabetes mellitus. The aim of this study was to assess the value of clinical and laboratory findings in determining the histological severity of this disease. Materials and methods: Sixty-four patients with nonalcoholic steatohepatitis (diagnosis based on liver biopsy) were included in this study. The following data were then evaluated: demographic findings, liver function tests, lipid levels and body mass index. In additon, oral glucose tolerance test was performed on all patients except manifest diabetes mellitus. Results: Presence of diabetes mellitus or impaired oral glucose tolerance test was found to be higher in patients with severe non-alcoholic steatohepatitis than in those with mild non-alcoholic steatohepatitis disease (70% vs 32%) p<0.05. No relationship was found between the severity of fibrosis and body mass index but there was significant correlation between the degree of inflammation, steatosis and body mass insex. The degree of inflammation and steatosis was higher in women than men (27.8% vs 2.1% respectively) p <0.01, although the severity of steatosis was similar in males and females. Conclusion: It was determined that female sex, manifest diabetes mellitus and impaired oral glucose tolerance test may be poor prognostic factors in non-alcoholic steatohepatitis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum