Makaleler

Cilt 16 Sayı 2

Ağustos 2017

Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 41-46 Kronik hepatit B tanılı hastalarda oral antiviral tedavilerin etkinliğinin karşılaştırılması Comparison of the efficacy of oral antiviral therapies in chronic hepatitis B patientsAdil COŞKUN1, Serpil KARAMAN2, Kıvanç KARAMAN3, M. Hadi YAŞA11 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Aydın
2 Ayancık Devlet Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Sinop
3 Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Acil Servis, Sinop
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 47-53 Karaciğer sirozlu 225 hastanın retrospektif irdelenmesi: Tek merkez deneyimiRetrospective analyses of 225 patients with liver cirrhosis: A single center experienceFerit ÇELİK, Fatih TEKİN, Nalan Gülşen ÜNAL, Ömer ÖZÜTEMİZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 54-59 Primer biliyer kolanjit hastalarında tedaviye yanıt kriterlerinin değerlendirilmesi Assessment of treatment response criteria of primary biliary cholangitis Mahmut YÜKSEL1, Hakan YILDIZ2, Meral AKDOĞAN1, Sabite KAÇAR1, Zeki Mesut Yalın KILIÇ1, Erkin ÖZTAŞ1, Cengiz KARACAER3, Hale GÖKCAN1, Muhammet Yener AKPINAR1, Ertuğrul KAYAÇETİN1 1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Klinigi, Ankara
2Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
3Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Sakarya
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 60-63 İnflamatuvar barsak hastalıklarında lipid anormallikleriLipid abnormalities in inflammatory bowel disease Muhammet Yener AKPINAR, Yasemin ÖZDERİN ÖZİN, İsmail Hakkı KALKAN, Mustafa KAPLAN, Mahmut YÜKSEL, Zeki Mesut Yalın KILIÇ, İlyas TENLİK, Fatih SAYGILI, Özlem AKDOĞAN, Ertuğrul KAYAÇETİN Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 64-72 İnflamatuvar barsak hastalıklarında Entamoeba histolytica süperenfeksiyonu ülkemizde bir sorun mu?Is Entamoeba histolytica superinfection a problem in inflammatory bowel disease in our country?Murat Bülent KÜÇÜKAY1, Ali ÖZDEN2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 73-77 İntestinal Behçet hastalığı mı? Crohn hastalığı mı? Olgu sunumu ile literatürün gözden geçirilmesi Intestinal Behcet’s disease or Crohn’s? Case report and literature reviewSibel BAKIRCI ÜREYEN1, Zeynep ERTÜRK2, Erkan PARLAK3Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Romatoloji Kliniği, 2İç Hastalıkları Kliniği, 3Gastroenteroloji Kliniği, Sakarya
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 78-81 İnterferon kullanımı ile ilişkili retinopati: Olgu sunumu Retinopathy associated with interferon: Case reportMüberra AKDOĞAN1, Meral A. KAYHAN2, Ahmet O. GÜRAKAR3, Yasemin ÜSTÜNDAĞ4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, 1Göz Hastalıkları Kliniği, 4Biyokimya Kliniği, Yıldırım, Bursa2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Sıhhiye, Ankara3The Johns Hopkins Hospital, Liver Transplantation Center, Baltimore, Maryland, USA
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 82-84 Postsplenektomik sepsis sendromuOverwhelming postsplenectomy infection syndrome Kalbim ARSLAN, Ali ÖZANT, Necdet ÖZÇAY, Hasan BESİMYakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Lefkoşa, KKTC
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 85-89 Eozinofilik gastroenterit, eozinofilik sistit ve assit: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Eosinophilic gastroenteritis, eosinophilic cystitis, and ascites: A case report and review of the literatureBanu Demet ÖZEL COŞKUN1, Selahattin ERDEM2, Eylem SEVİNÇ3, Turan EKİNCİ4, Ali KOÇ5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2İç Hastalıkları Kliniği, 4Patoloji Kliniği, 5Radyoloji Kliniği, Kayseri
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3Çocuk Gastroenteroloji Kliniği, Karabük
Literatürden Seçmeler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 89-90 Tıkalı metal stent için yapılan ama başarısız olan ERCP sonrası biliyer diversiyon tekniği olarak EUS kılavuzluğunda tam katlı metal stent ile hepatikogastrostomi uygulaması Yücel ÜSTÜNDAĞBülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum