Makaleler

Cilt 14 Sayı 2

Ağustos 2015

Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 47 Fundus DivertikülüFundus DiverticulumFatih ERMİŞ 1 , Görkem SUCU 2 , Ali KUTLUCAN 2 , Yusuf AYDIN 2 , Sami DOĞAN 31 Departments of Gastroenterology and 2 Internal Medicine, Düzce University, School of Medicine
3 Department of General Surgery, Van Research and Educational Hospital, Van
Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 48-49 Duodenal Crohn hastalığıDuodenal Crohn diseaseAhmet UYANIKOĞLU 1 , Filiz AKYÜZ 2 , Fatih ERMİŞ 3 , Güngör BOZTAŞ 21 Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Şanlıurfa
2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
3 Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Düzce
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 50-55 Serum nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin düzeylerinin aksiyal tutulumu olan inflamatuvar barsak hastalığını predikte etmedeki değeriThe value of serum neutrophil gelatinase associated lipocalin levels in predicting the inflammatory bowel disease patients with axial involvement.Hakan DEMİRDAĞ 1 ,Duygu KURTULUŞ 2 , Kamil ÖZDİL 1 , Hacı Mehmet SÖKMEN 1Departments of 1 Gastroenterology and 2 Physical Therapy and Rehabilitation, Ümraniye Training And Education Hospital, İstanbul
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 56-59 Karaciğerde fokal nodüler hiperplazi saptanan hastalarda hemanjiom sıklığıPrevalence of hemangioma in patients with focal nodular hyperplasia and hemangiomaNuray HALİLOĞLU, Esra ÖZKAVUKCU, Ayşe ERDENAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 60-63 Gastroözofageal reflü hastalığının diyabetes mellituslu hastalardaki sıklığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisiThe prevalence of gastroesophageal reflux disease and its affect on quality of life in diabetes mellitus patientsNevzat GÖZEL 1 , Fatih DEMİRCAN 2 , Faruk KILINÇ 3 , Banu ERKALMA ŞENATEŞ 41 Özel Çağrı Diyaliz Merkezi İç Hastalıkları Kliniği, Elazığ
2 Özel Çağrı Tıp Merkezi İç Hastalıkları Kliniği, Elazığ
3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Diyarbakır
4 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 64-71 Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji ve genetiği değiştirilmiş gıdalar ile ilgili tutumlarıThe attitudes of university students about biotechnology and the genetically modified foodsBeril YILMAZ 1 , Alper Kaan ÜNER 2 , Aydan ERCAN 11 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
2 Yenikent Devlet Hastanesi, Sakarya
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 72-74 Solda chilaiditi: Nadir bir vaka sunumu
Left-sided chilaiditi: A rare case reportAhmet Burak TOROS 1 , Beşir KESİCİ 2 , Barbaros ERDOĞAN 3 , Koray ARISOY 4Departments of 1 Gastroenterohepatology, 3 Radiologyand 4 General Surgery, Medistate Kavacık Hospital, Istanbul
2 Department of Gastroenterohepatology, Bahcesehir University, School of Medicine, Istanbul
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 75-78 Cerrahi ile tani konulabilen “Fasciola hepatica” olgusuA case of “Fasciola hepatica” diagnosed by surgeryBilge BAŞ 1 , Muharrem ÜNLÜ 2 , Bülent DİNÇ 3 , Erkan OYMACI 4 , Ahmet ÇOKER 5Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Kliniği, 3 Genel Cerrahi Kliniği, Antalya
Antalya Özel Anadolu Hastanesi, 2 Radyoloji Kliniği, Antalya
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4 Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5 Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 79-82 I-Scan eşliğinde yapılan metilen mavisi işaretlemesinin preoperatif erken mide kanseri cerrahisindeki yeriThe role of i-scan directed metylen blue marking in the surgeryof early gastric cancerMemduh ŞAHİN1 , Bahattin ÖZLÜ 2 , Kıvılcım Eren ERDOĞAN 3 , Alper SÖZÜTEK 2Mersin Devlet Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Bölümü, 2 Cerrahi Bölümü, 3 Patoloji Bölümü, Mersin
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 83-85 Asitin nadir bir komplikasyonu: umblikal hernide spontan fistül gelişimiA rare complication of ascides: umblical hernia complicated by spontaneous fistulaSerkan BORAZAN, Adil COŞKUN, M. Hadi YAŞAAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Aydın
Editöre Mektuplar
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 86-88 Özofagus yabancı cisim obstrüksiyon olgusuAn esophagus foreign body caseKoray ARISOY 1 , Ahmet Burak TOROS 2 , Feza ARISOY 3 , Olga Devrim AYVAZ 4, Sadık YIDIRIMMedistate Kavacık Hastanesi, 1 Genel Cerrahi Bölümü, 2 Gastroenterohepatoloji Bölümü, İstanbul
Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3 Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, 4 Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum