Makaleler

Cilt 13 Sayı 2

Ağustos 2014

Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 39-40 Pankreas kanal duplikasyonu: Az görülen bir pankreas kanal anomalisiPancreatic duct duplication: A rare pancreatic duct abnormalityAhmet Tarık EMİNLER, Mustafa İhsan USLAN, Erkan PARLAKSakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Sakarya
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 41-46 Ülseratif kolitli hastalarda displazi varlığı ve displastik mukozada p53 ve Ki-67 ekspresyonuThe presence of dysplasia in patients with ulcerative colitis and p53 and Ki-67 expression in dysplastic mucosaMehmet BEKTAŞ1 , Berna SAVAŞ 2 , Hülya ÇETINKAYA 1 , Murat TÖRÜNER 1 , Arzu ENSARI 2 , Beyza DOĞANAY 3 , İrfan SOYKAN 1 , Ali TÜZÜN 1 , Çağdaş KALKAN 1 , Ali ÖZDEN 1 , Murat PALABIYIKOĞLU 1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2 Patoloji Anabilim Dalı, 3 Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 47-50 Bir cm?den küçük pankreas kistleri- MR mı BT mi?Pancreatic cysts smaller than 1 cm - MRI or CT?Ahmet PEKER, Elif PEKER, Ayşe ERDENAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 51-56 Kolorektal medüller karsinom tanısına histopatolojik yaklaşım ve klinikopatolojik önemiHistopathological approach to colorectal medullary carcinomas and their clinicopathological importanceBaşak DOĞANAVŞARGİL, Fatma ÜNAL YILDIRIM, Murat SEZAK, Banu YAMAN, Müge TUNÇYÜREKEge Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 57-62 Helicobacter pyloriinfeksiyonlu genç hastalarda tedavi seçenekleri; Standard üçlü veya bismuth bazlı dörtlü tedaviTreatment choices in young patients with Helicobacter pylori infection: Standard triple or bismuth-based quadruple therapiesNurten SAVAŞBaşkent University Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, İstanbul
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 63-65 Safra taşı ve Gaucher hastalığı birlikteliği: Bir olgu sunumuGallstone associated with Gaucher disease: A case report
Önder EKMEN1 , Nazım EKİN 2 , Serdar DEĞİRMENCİ 1 , Muhsin KAYA 2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2 Gastroenteroloji Bilim Dalı, Diyarbakır
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 66-69 Gebeliğin intrahepatik kolestazı ve hepatit B reaktivasyonu: Olgu sunumuIntrahepatic cholestasis of pregnancy plus reactivation of hepatitis B: Case reportMustafa YALÇIN, Mesut AKARSUDokuz Eylül Universitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 70-72 Komplike apandisitin neden olduğu tekrarlayan iliopsoas apse olgusuA case of a recurrent iliopsoas abscess caused by a complicatedappendicitisMustafa ŞİT1 , Affan ÇAKIR 1 , Özgür İKİZ 1 , Emrah POSUL 2 , Bülent YILMAZ 2 , Güray CAN 2 , Mevlüt KURT 2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2 Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bolu
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 73-74 Karaciğer enzim yüksekliğinde nadir birliktelik: Çölyak ve primer biliyer sirozRare association in elevated liver enzymes: celiac disease and primary biliary cirrhosis Mesut SEZİKLİ1 , Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA 1 , Göktuğ ŞİRİN 1 , Hayrünnisa SEZİKLİ 2 , Didem EROĞLU 3Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi 1 Gastroenteroloji Kliniği, 2 Biyokimya Kliniği, 3 İç Hastalıkları Kliniği, İzmit
Literatürden Seçmeler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 75-76 Kronik pankreatitte ekstrakorporal şok dalga litotripsi sonrası endoskopinin zamanlamasıMerrill JT, Mullady DK, Early DS, Azar RR, Edmundowicz SA, Jonnalagadda SS. Timing of endoscopy after extracorporeal shock wave lithotripsy for chronic pancreatitis.Pancreas 2011;40:1087-90.Yücel ÜSTÜNDAĞ 1 , Erkan PARLAK 2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Gastroenteroloji Kliniği, Zonguldak
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Gastroenteroloji Kliniği, Sakarya
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum