Makaleler

Cilt 11 Sayı 2

Ağustos 2012

Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 43 ERCP?de davetsiz misafirUnsuspected inhabitant during ERCPİlker TURAN, Galip ERSÖZ, Ömer ÖZÜTEMİZEge Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bornova, İzmir
Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 44 Herediter hemorajik telenjiektaziHereditary hemorrhagic telangiectasiaFatih ERMİŞ1, Ahmet UYANIKOĞLU2, Filiz AKYÜZ3, Fatih BEŞIŞIK3Department of 1Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Düzce Medical Faculty, Düzce University, Düzce Department of 2Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Harran Medical Faculty, Harran University, Şanlıurfa Department of 3Gastroenterology, İstanbul Medical Faculty, Istanbul University, İstanbul
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 45-53 Sirotik hastalarda adrenal yetmezlik prevalansı ve tanıda tükürük kortizolünün yeriThe prevalence of adrenal insufficiency in cirrhosis and the role of salivary cortisol in the diagnosisFiliz ARAZ, Birol ÖZER, Barış SOYDAŞ, Ender SERİNBaşkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gastroenteroloji Bölümü, Adana
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 54-57 Terapötik endoskopik retrograd kolanjiografide V-Skop sisteminin avantajlarıAdvantages of V-scope system in therapeutic endoscopic retrograde cholangiographyDiğdem ÖZER ETİK, Erkin ÖZTAŞ, Erkan PARLAK, Selçuk DİŞİBEYAZ, Bülent ÖDEMİŞTürkiye Yüksek ihtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 58-62 Pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakkındaki bilgi düzeyleriKnowledge levels of general practitioners employed in Mersin province about hepatitis B and hepatitis CErdinç NAYIR1, Orhan SEZGİN2, Engin ALTINTAŞ2, Enver ÜÇBİLEK3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Mersin Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, 3Gastroenteroloji Kliniği, Kahramanmaraş
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 63-66 inflamatuvar barsak hastalığı olan hastalarda tiroid hormonları ve otoantikorlarının değerlendirilmesiEvaluation of thyroid hormones and autoantibodies in patients with inflammatory bowel diseaseSerkan İPEK1, Elif SARITAŞ YÜKSEL1, Ece HARMAN2, Emrah ALPER1, Süleyman GÜNAY1, Zehra AKPINAR1, Fatih ASLAN1, Sezgin VATANSEVER1, Mehmet CAMCI1, Belkıs ÜNSAL1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2Endokrinoloji Kliniği, İzmir
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 67-70 Nadir bir klinik durum: Farklı yaklaşım ve sonlanımlarla iki retroperitoneal fibrozis olgusuA rare clinical entity: Two cases of retroperitoneal fibrosis with different approach and consequencesSeher KIR1, Fatih ERMİŞ1, Ali KUTLUCAN1, Orhan KOCAMAN1, Muhammet Ali KAYIKÇI2, Yusuf AYDIN1Departments of 1Internal Medicine and 2Urology, Düzce University, Faculty of Medicine, Düzce
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 Metastatik Crohn hastalığı olgusuA case with metastatic Crohn?s diseaseHüseyin ALKIM1, Mine Utku MADEN2, Feriha ÖZ3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,1Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul Alman Hastanesi 2Dermatoloji ve 3Patoloji Klinikleri, İstanbul
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 74-77 Kaposi sarkomunun gastrointestinal tutulumu: Olgu sunumuThe gastrointestinal involvement of Kaposi's sarcomaSalih BOĞA1, Ali Rıza KÖKSAL1, Engin ALTINKAYA1, Osman ÖZDOĞAN1, Damlanur SAKIZ2, Hüseyin ALKIM3, Meltem ERGÜN1, Canan Alataş ALKIM1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2Patoloji Kliniği, istanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 78-80 İleri yaşta gıda takılması: Eozinofilik özofajiti hatırlaFood impaction in older age: Think about an eosinophilic esophagitisÜmit AKYÜZ1, Filiz AKYÜZ2, Kamil ÖZDİL3, Ekrem ASLAN1, Adil NİĞDELİOĞLU3, Ahmet Faruk AĞAN4, Ayşegül AĞAN5, Cengiz PATA1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, ıstanbul ıstanbul Üniversitesi, ıstanbul Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, ıstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3Gastroenteroloji Kliniği, ıstanbul Medipol Hastanesi 4Gastroenteroloji Kliniği ve 5Patoloji Bölümü, ıstanbul
Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 81-83 Metal stent (SEMS) ile palyasyonu sağlanan peritoneal karsinomatozis?e bağlı malign ince barsak tıkanıklığı olgusuA small bowel obstruction due to peritoneal carcinomatosis that was successfully palliated with endoscopic SEMSSerkan TORUN, Erkan PARLAK, Selçuk DiŞiBEYAZ, Yavuz BEYAZIT, Nurgül ŞAŞMAZTürkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
12 84-86 Nöropati ile başvuran Fasciola hepatica olgusuA case of Fasciola hepatica presenting with neuropathySalih BOĞA, Ali Rıza KÖKSAL, Engin ALTINKAYA, Osman ÖZDOĞAN, Meltem ERGÜN, Canan ALATAŞ ALKIMŞişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
13 87-89 Azatioprin ilişkili akut pankreatit: Bir olgu sunumuAzathioprine related acute pancreatitis: A case reportŞerif YILMAZBatman Özel Dünya Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Batman
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
14 90-91 Orlistat tedavisine bağlı akut pankreatitOrlistat-induced acute pancreatitisZahide ŞİMŞEK1, Akif ALTINBAŞ1, Hatice KARAKÖSE DOĞAN2, Alper DİLLİ3, Ömer BAŞAR1Departments of 1Gastroenterology, 2Endocrinology and 3Radiology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, Ankara
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
15 92-94 Metoksipsöralene bağlı toksik hepatitli iki olgunun sunumuMethoxypsoralen-related hepatotoxicity: Two cases reportsHüseyin ALKIM1, Sabite KAÇAR2, Gülden AYDOĞ3, Erkan PARLAK2, Selçuk DİŞİBEYAZ2, Perihan OĞUZ2, Nurgül ŞAŞMAZ2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi 2Gastroenteroloji Kliniği ve 3Patoloji Laboratuarı, Ankara
Editöre Mektuplar
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
16 95-96 Hemorajik nekrotizan pankreatitte dev psödokistHemorrhagic necrotizing pancreatitis with a giant pseudocystFatih ERMİŞ1, İsmet ÖZAYDIN2, Ali KUTLUCAN2, Fahri Halit BEŞİR3, Havva ERDEM4, Yusuf AYDIN1Departments of 1Internal Medicine, 2General Surgery, 3Radiology, 4Pathology, Düzce Medical Faculty, Düzce University, Düzce
Literatürden Seçmeler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
17 97-98 EUS klavuzluğunda yapılan FNA ve sitolojinin tüberküler intra-abdominal lenfadenopatide diagnostik değeriDiagnostic yield of EUS-guided FNA and cytology in suspected tubercular intra-abdominal lymphadenopathy.Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Şevval PEYNİR1, Erkan PARLAK2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum