Makaleler

Cilt 5 Sayı 3

Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 147-148 Özgün Görüntüler
Özofagusta submukozal tümör
Submucosal tumour of the esophagusReşat DABAK1, Oya UYGUR-BAYRAMİÇLİ2, Can DOLAPÇIOĞLU2, Orhan ŞAD3, Dilek YAVUZER4, Alpaslan MAYADAĞLI5Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği1, Gastroenteroloji2, Genel Cerrahi3, Patoloji4, Onkoloji5 Bölümleri, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 149-152 Mide kanserinde E-cadherin genindeki heterozigosite kaybının sıklığıFrequency of loss of heterozygosity of E-cadherin gene in gastric cancerİsmail YEĞİN1, Ömer YILMAZ2, Bülent AYDINLI3, Kerim ÇAYIR1, Selma GEPDİREMEN4, İbrahim PİRİM4, Salim BAŞOL TEKİN1Atatürk Üniversitesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Genel Cerrahi Anabilim Dalı3, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı4, Erzurum
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 153-156 Safra kesesi kanserinde Helikobakter 16SrDNA ve üreaz gen analiziAnalysis of Helicobacter 16SrDNA and urease gene in gallbladder carcinomaArzu ÇELEBİ KOBAK1, Şenol KOBAK2, Funda YILMAZ3, Ulus Salih AKARCA1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Kliniği1, İç Hastalıkları Kliniği2, Patoloji Laboratuvarı3, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 157-162 İdiyopatik portal hipertansiyonlu on iki hasta: Güneydoğu Anadolu’dan verilerTwelve patients with idiopathic portal hypertension: Data from Southeastern AnatoliaŞerif YILMAZ1, Kadim BAYAN1, Yekta TÜZÜN2, Davut AKIN2, Timuçin ÇİL2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Diyarbakır
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 163-168 Terapotik ERCP komplikasyonları için risk faktörleri: Tek merkezli prospektif çalışma*Risk factors for complications of therapeutic ERCP: A single center prospective studyÜlkü SARITAŞ, İbrahim GÖREN, Altuğ ŞENOLSüleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloj Bilim Dalı, Isparta
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 169-172 Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi komplikasyonları:
Tek merkezli retrospektif çalışma
Complications of endoscopic retrograde cholangiopancreatography:
A single center retrospective study
Osman BASAT1, Seyfettin KÖKLÜ1, Bahattin ÇİÇEK3, Erkan PARLAK2, Burhan ŞAHİN2Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi1, Ankara
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü2, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 173-178 Nonülser dispepside Helikobakter pilori sıklığı ve eradikasyon tedavisine yanıtThe prevalance of Helicobacter pylori in nonulcer dyspepsia and response to the eradication therapyVedat GÖRAL1, Mehmet DÖNMEZ2, Hakan TEMİZ3, Dede ŞİT2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2 ve Mikrobiyoloji Bilim Dalı3, Diyarbakır
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 179-183 Erken evre hemoroid tedavisinde infrared koagulasyon ve lastik bant ligasyon*Infrared coagulation and rubber band ligation in the treatment of early stage hemorrhoidsFahri YAKARYILMAZ1, Sefa GÜLİTER1, Zübeyde ÖZKURT2, Hatice KELEŞ2, Fatma EBİNÇ2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Kırıkkale
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 184-187 Kolonoskopik lezyonlar ve histopatolojik sonuçları: 322 hastanın değerlendirmesiColonoscopic lesions and results of histopathology: Evaluation of 322 patientsŞerif YILMAZ, Kadim BAYAN, Yekta TÜZÜN, Fikri CANORUÇDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Diyarbakır
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 188-191 Ürosepsise bağlı gelişen akut akalkülöz kolesistit:
İki vaka sunumu
Acute acalculous cholecystitis due to urosepsis: Two case reportsMustafa KARAHOCAGİL1, Ayşe ÇARLIOĞLU2, Özlem SAYGILI3, Cansel TÜRKAY4, Cem URAL5Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Gastroenteroloji Bilim Dalı3, Radyoloji Anabilim Dalı4, Aile Hekimliği Bilim Dalı5, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 192-195 Reversibl asite neden olan iskemik hepatit: Olgu sunumuIschemic hepatitis as a cause of reversible ascites: Case reportBerçem AYÇİÇEK DOĞAN1, Ersan ÖZASLAN2, Sabiye AKBULUT2, Firdevs TOPAL2, Burçak KAYHAN2, Tankut KÖSEOĞLU2, Emin ALTIPARMAK2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği1, Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum