Makaleler

Cilt 4 Sayı 2

Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 71 Özgün Görüntüler
ERCP’de pratik ipuçları - 1
Sfinkterotom yardımıyla kılavuz tel yönlendirme
Spincterotom assisted guide wire directionErkan PARLAK, Hilmi ATASEVEN, Ömer YILMAZ, Ülkü DAĞLI, Burhan ŞAHİNTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 72-77 Deneysel akut pankreatit modelinde kontrast madde etkisiEffect of contrast agents in the experimental model of acute pancreatitisMahmut ÖKSÜZLER1, Tarkan ÜNEK2, Çağnur ULUKUŞ3, Murat ZEYTUNLU4, Özgül SAĞOL5, Yiğit GÖKTAY1, Canan ÇOKER5, Ahmet ÇOKER4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiyagnostik Anabilim Dalı1, Genel Cerrahi Anabilim Dalı2, Biyokimya Anabilim Dalı3, İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı4, Patoloji Anabilim Dalı5, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 78-82 Dispepsili hastalarda midenin prekanseröz lezyonları ile karşılaşma riskiThe risk of encountering with gastric precancerous lesions in dyspeptic patientsLevent ERDEM1, Nihat AKBAYIR1, Damlanur SAKIZ2, Canan ALKIM1, H. Mehmet SÖKMEN1, Çetin KARACA1, Nedim POLAT2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, Patoloji Laboratuvarı2, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 83-87 Klaritromisin dirençli Helicobacter pylori’nin saptanmasında, E-Test ve Agar Dilüsyon metodlarının karşılaştırılmasıComparision of the E-Test and the Agar Dilution Method to detect clarithromycin resistant Helicobacter pyloriPeren H. BAĞLAN1, Gülendam BOZDAYI2, Muhip ÖZKAN3, Ali ÖZDEN4Ankara Üniversitesi Hepatoloji Enstitüsü1, Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı3, Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı4, Ankara
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı2, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 88-93 Skuamokolumnar bileşkede inflamasyon ve intestinal metaplazi: Helicobacter pylori infeksiyonunun rolüInflamation and intestinal metaplasia in the squamocolumnar junction: The role of Helicobacter pylori infectionMurat CİĞERİM1, Ahmet TÜZÜN1, Mustafa GÜLŞEN1, Yüksel ATEŞ1, Ömer GÜNHAN2, Zülfikar POLAT1, Murat ASLAN1, Necmettin KARAEREN1, Kemal DAĞALP1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Ana Bilim Dalı2, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 94-96 Asemptomatik bireylerde gluten sensitif enteropati seroprevalansıThe prevalance of glutene sensitive enteropathy in asymptomatic personNecati YENİCE1, Mübeccel GÜMRAH1, Ahmet KOZAN2SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, 3. İç Hastalıkları Kliniği1, İstanbul
SSK Samsun Bölge Hastanesi, Biyokimya Kliniği2, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 97-99 İleri referans merkezinde yatırılan irritabl barsak sendromlularda batın ve anorektal cerrahi sıklığıThe frequency of abdominal and anorectal surgery in patients with irritable bowel syndrome hospitalized in tertiary centerElmas KASAP, Serhat BOR, Tankut İLTEREge Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 100-105 Tanısal amaçlı endoskopik ultrasonografi yapılan hastalarda bilinçli sedasyon: Midazolam ile plaseboyu karşılaştıran randomize, çift kör, kontrollü çalışmaConscious sedation during diagnostic endoscopic ultrasonography: A randomized, double-blind, controlled trial comparing midazolam with placeboDilek OĞUZ, Aydın Şeref KÖKSAL, Bahattin ÇİÇEK, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİNTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 106-111 Kronik HCV’li hemodiyaliz hastalarında occult HBV infeksiyonu sıklığıThe prevalence of occult HBV infection in hemodialysis patients with chronic HCV infectionVedat GÖRAL1, Hamza ÖZKUL2, Selahattin ATMACA3, Dede ŞİT2, Murat ÇELİK2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Bilim Dalı2, Biyokimya Bilim Dalı3, Diyarbakır
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 112-116 Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleriSerum adenosine deaminase levels and lymphocyte subgroups in familial mediterranean feverYüksel ATEŞ1, Hakkı ERGÜN1, Ahmet TÜZÜN1, Sait BAĞCI1, İsmail KURT2, Ali İNAL3, Zülfikar POLAT1, Necmettin KARAEREN1, Kemal DAĞALP1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Biyokimya Anabilim Dalı2, İmmünoloji Bilim Dalı3, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 117-120 İntrahepatik kolestazla başvuran sekonder amiloidozlu Ailevi Akdeniz Ateşi olgusuA case of familial mediterranean fever with seconder amyloidosis and intrahepatic cholestasis signsCem ŞAHAN1, Kuddusi CENGİZ2SSK Samsun Bölge Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği1, Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı2, Samsun
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
12 121-124 Granülamatoz gastritisli altı olgunun klinikopatolojik analiziThe clinicopathological analysis of six patient with granulomatous gastritisFazilet KAYASELÇUK1, Yüksel GÜMÜRDÜLÜ2, Filiz BOLAT1, Birol ÖZER2, Nebil BAL1, İlhan TUNCER1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı1, Gastroenteroloji Anabilim Dalı2, Adana
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
13 125-127 Karaciğer lipomu: Olgu sunumuHepatic lipoma: A case reportSelim AYDEMİR1, Oktay ERDEM2, Mustafa CÖMERT3, Zuhal ERDEM2, Hüseyin ENGİN4, Yücel ÜSTÜNDAĞ1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Radyoloji Anabilim Dalı2, Genel Cerrahi Anabilim Dalı3, Medikal Onkoloji Bilim Dalı4, Zonguldak
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
14 128-130 Kolesistektomi sonrası oluşan Mirizzi sendromu olgusuA case of Mirizzi’s syndrome after cholecystectomyMurat ASLAN, Yüksel ATEŞ, Mustafa GÜLŞEN, Sait BAĞCI, Güldem KİLCİLER, Zülfikar POLAT, Ahmet TÜZÜN, Necmettin KARAEREN, Kemal DAĞALPGülhane Askeri Tıp Akademisi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
15 131-134 Hipertrigliseridemi nedenli akut pankreatit tedavisinde heparin ve insülin rejimi uygulanan bir olguHeparin and insulin regimen in the treatment of a patient with acute pancreatitis caused by hypertriglyceridemiaŞerif YILMAZ1, Mehmet DURSUN1, Fikri CANORUÇ1, Alpaslan TUZCU2, Hatice AKAY3, Ramazan DANIŞ4, Ergün PARMAKSIZ4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Endokrinoloji Bilim Dalı2, Radyoloji Anabilim Dalı3, İç Hastalıkları Anabilim Dalı4, Diyarbakır
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
16 135-138 Portal ven trombozunun nadir bir sebebi: Paroksismal nokturnal hemoglobinüriParoxysmal nocturnal hemoglobinuria: Due to rarely seen cause portal vein thrombosisGönenç KOCABAY1, Çetin KARACA1, Kadir DEMİR1, Engin TÜRKMEN1, Betül TİRYAKİ2, Uğur ÇEVİKBAŞ3, Fatih BEŞIŞIK1, Yılmaz ÇAKALOĞLU1, Atilla ÖKTEN1İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilimdalı1, Radyodiagnostik Ana Bilimdalı2, Patoloji Ana Bilimdalı3, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
17 139-140 UZMAN GÖRÜŞÜ
Akut pankreatitin gidişi üzerine kontrastlı tomografi etkili midir?
Refik MASGülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum