TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 16 / 2

Sayfa : 85-89

Makale PDF

Eozinofilik gastroenterit, eozinofilik sistit ve assit: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Eosinophilic gastroenteritis, eosinophilic cystitis, and ascites: A case report and review of the literature

Banu Demet ÖZEL COŞKUN1, Selahattin ERDEM2, Eylem SEVİNÇ3, Turan EKİNCİ4, Ali KOÇ5

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2İç Hastalıkları Kliniği, 4Patoloji Kliniği, 5Radyoloji Kliniği, Kayseri
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3Çocuk Gastroenteroloji Kliniği, Karabük

Anahtar Kelimeler : ozinofilik gastroenteritis, eozinofilik sistit, eozinofili

Keywords : Eosinophilic gastroenteritis, eosinophilic cystitis, eosinophilia


ÖZET

Eozinofilik gastroenterit gastrointestinal sistemin eozinofilik infiltrasyonu ile karakterize nadir bir hastalıktır. En sık tutulan organ midedir ve takiben ince barsak ve kolon tutulur. Ancak, eozinofilik gastroenteritte mesane tutulumu çok nadirdir. Literatürde şu ana kadar yalnızca eozinofilik sistit ile ilişkili eozinofilik gastroenterit tanısı konulan 6 vaka yayınlanmıştır. Periferal hipereozinofili, karın ağrısı, diyare ve assit ile başvuran bu vakaların hipereozinofili yapan diğer hastalıklar dışlandıktan sonra steroid ile efektif olarak tedavi edildiği bildirilmiştir.


ABSTRACT

Eosinophilic gastroenteritis is a rare disorder characterized by eosinophilic infiltration of the gastrointestinal tract. The organ most often involved is the stomach, followed by the small intestine and colon. The involvement of the bladder in eosinophilic gastroenteritis is extremely rare. In the literature, only six cases of eosinophilic gastroenteritis with associated eosinophilic cystitis have been reported. Cases who had peripheral hypereosinophilia, abdominal pain, diarrhea, and ascites were effectively treated with steroids after other systemic disorders associated with peripheral eosinophilia were ruled out.