TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 16 / 2

Sayfa : 82-84

Makale PDF

Postsplenektomik sepsis sendromu Overwhelming postsplenectomy infection syndrome

Kalbim ARSLAN, Ali ÖZANT, Necdet ÖZÇAY, Hasan BESİM

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Lefkoşa, KKTC

Anahtar Kelimeler : Splenektomi, postsplenektomik sepsis, septik şok

Keywords : Splenectomy, postsplenectomy sepsis, septic shock


ÖZET

Postsplenektomik sepsis sendromu, splenektomi operasyonunu takiben görülebilen ve oldukça ciddi seyreden bir klinik tablo olup operasyondan sonraki ilk iki yılda daha fazla görülmekle birlikte hayat boyu ortaya çıkabilmektedir. Travmatik splenektomiye nazaran hematolojik hastalıklar nedeni ile yapılan splenektomilerden sonra daha fazla görülmektedir. Bu makalede myelofibrozis nedeni ile splenektomi yapılan bir hastada postoperatif ikinci hafta içerisinde üst solunum yolu enfeksiyonu ile başlayan ve aylar içerisinde oldukça progresif seyrederek postsplenektomik septik şok ve multiorgan yetmezliğine bağlı exitus ile sonuçlanan bir hasta sunulmakta ve literatürle karşılaştırılmaktadır.


ABSTRACT

Overwhelming postsplenectomy infection is a rare but serious disease that can occur after splenectomy. It is important for physicians to be familiar with it since delayed diagnosis or inadequate treatment causes high mortality. The objective of this article is to heighten awareness of physicians regarding this disease through a case report. Here we present a 70-year-old male patient who had a splenectomy for myelofibrosis. He developed recurrent upper respiratory and skin infections after splenectomy. Eventually, he died due to severe multisystem infection and having sepsis for six months postoperatively despite aggressive resuscitation and treatment. Rapid identification of patients at risk for the disease and early treatment may be the only chance to reduce the high mortality rate of this disease.