TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 16 / 1

Sayfa : 36-39

Makale PDF

Intestinal lymphangiomatosis presenting with protein-losing enteropathy Protein kaybettiren enteropati ile presente olan intestinal lenfanjiomatozis

Eray ATALAY1, Halil İbrahim ERDOĞDU 1, Bilge Kağan TUR1, Mehmet Tamer ÖZDEMİR2

Kafkas University School of Medicine, 1Department of Internal Medicine, Kars Resadiye State Hospital, 2Department of Internal Medicine, Tokat

Anahtar Kelimeler : Protein-losing enteropathy, lymphangioma

Keywords : Protein kaybettirici enteropati, lenfanjioma


ÖZET

Lymphangioma is a benign tumor characterized by proliferation and dilatation of lymph vessels. Lymphangiomas are submucosal tumors consisting of an endothelial lining with lymphatic spaces, lymphoid tissue, and smooth muscle. They can affect all the organs except the brain, because the brain does not contain a lymphatic system. Although this disease can be seen in any organ, intestinal presentation in an adult is very rare. In this case report, we present a 44-year-old woman with pretibial edema and hypoalbuminemia. Abdominal ultrasonography showed minimal free fluid, and a computed tomography scan showed segmental wall thickening of the ileum. The patient was diagnosed with intestinal lymphangiomatosis by capsule endoscopy.


ABSTRACT

Lenfanjioma lenfatik sistemde proliferasyon ve genişleme ile karakterize bir benign tümördür. Lenfanjiomalar submukozal tümörlerdir, endotel ile kaplı lenfatik alan, lenfatik doku ve düz kas içerirler. Beyin dokusu lenfatik sistem içermediği için beyinde görülmez, bunun dışında bütün organları etkileyebilmektedir. Her organda görülebilmesine karşın yetişkin hastalarda ve intestinal tutulum çok nadirdir. Bu vakada pretibial ödem ve hipoalbuminemisi olan 44 yaşında bayan hasta anlatılmıştır. Batın ultrasonografisinde minimal serbest sıvı görüldü. Tomografide ileumda segmental duvar kalınlaşması bulundu. Hastaya kapsül endoskopi ile intestinal lenfanjiomatozis tanısı konuldu.