TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 16 / 1

Sayfa : 29-32

Makale PDF

Karın ağrısı etiyolojisinde ne var? Bir makroamilazemi vakası What is the etiology of abdominal pain? A case of macroamylasemia

Furkan Bertuğ ÇETİN 1, Süleyman DOLU 1, Yasin ŞAHİNTÜRK1, Seyit UYAR1, Feyzi BOSTAN 1, Ayhan Hilmi ÇEKİN 2

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1İç Hastalıkları Kliniği, 2Gastroenteroloji Kliniği, Antalya

Anahtar Kelimeler : Makroamilazemi, akut pankreatit, makroenzimler

Keywords : Macroamylasemia, acute pancreatitis, macroenzymes


ÖZET

Karın ağrısı ile başvuran ve akut pankreatit düşünülen hastalardan öncelikle istenmesi gereken laboratuvar tetkikleri arasında amilaz ve lipaz yer alır. Ancak amilaz pankreatit dışında birçok sistemik hastalık nedeniyle, kullanılan ilaçlara bağlı olarak ya da cerrahi ve travma sonrası yükselebilir. Karın ağrısı ile başvuran amilaz düzeyi yüksek olduğu halde pankreatit olmayan hastalarda makroenzimler akla gelmelidir. Makroamilazemi, makroenzimlerin ilk tanımlanmış olanı ve en sık görülenidir. Bu hastalarda başka bir nedenle oluşabilen karın ağrısı yanlışlıkla pankreatit düşündürebilir ve bu durum tanıda ve tedavide karışıklığa neden olabilir. Makroamilazeminin erken tespit edilmesi yanlış akut pankreatit tanısını, gereksiz tedavileri ve yapılacak olan invaziv işlemleri önler. Bu çalışmada 2 aydır epigastrik bölgede olan karın ağrısı, şişkinlik, bulantı ve kusma şikayetleri ile presente olan 81 yaşındaki bir makroamilazemi vakası sunuldu.


ABSTRACT

Serum amylase and lipase levels should be tested in patients admitted to the hospital with abdominal pain to rule out acute pancreatitis. Serum amylase levels may also increase in many systemic diseases and both postsurgical and posttraumatic conditions. Elevated serum amylase levels also may be the side effects of certain drugs. Macroamy- lasemia should be considered in patients with elevated amylase levels but without any intraabdominal pathologies or drug interactions. Macroamylasemia was the first described and most frequently seen of the macroenzyme types. In these patients, abdominal pain might emerge due to another reason and may incorrectly be referred to as pancreatitis. This situation may cause confusion and lead to both incorrect diagnosis and subsequent inappropriate treatment. Early detection of macroamylasemia not only prevents the misdiagnosis of pancreatitis but also avoids unnecessary treatment or invasive procedures. In this case, we report an 81-year-old macroamylasemia patient who presented with complaints of epigastric pain, blorrhea, nausea, and vomiting for two months.