TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 2

Sayfa : 65-66

Makale PDF

Özgün Görüntüler
Herpes virus özofajiti gelişen bir olgu A case with herpes virus oesophagitis

Tülay ÖZÇELİK1, Sevgi BEŞIŞIK1, Metin KANITEZ1, Filiz AKYÜZ2, Yersu KAPRAN3, Deniz SARGIN1

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kemik İliği Nakil Ünitesi1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Patoloji Anabilim Dalı3, İstanbul

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT