TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 2

Sayfa : 140-143

Makale PDF

Kumadine bağlı olarak gelişen intramural özofagus hematomu:
Olgu sunumu İntramural esophageal hematoma related to coumadin: Case report

Mehmet Hadi YAŞA1, Songül ÇİLDAĞ1, Fisun TAŞKIN2, Serdar ŞEN3, Vahit YÜKSELEN1, Can KARAMAN2, Ali Önder KARAOĞLU1

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Radyoloji Anabilim Dalı2, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı3, Aydın

Anahtar Kelimeler : İntramural özofagus hematomu, kumadin

Keywords : Intramural esophageal hematoma, coumadin


ÖZET

İntramural özofagus hematomu, özofagusun nadir görülen hastalıklarından birisidir. Odinofaji veya disfaji ile birlikte hematemez görülmesi tipiktir ancak her vakada görülmez. Semptomlar bazen nonspesifiktir. Genellikle özofagogastroskopi ve tomografi ile tanı konulur. Bu çalışmada, kumadine bağlı olarak intramural özofagus hematomu gelişen ve konservatif tedavi ile düzelen 63 yaşında bir erkek hasta sunularak bu konudaki literatür gözden geçirilmiştir.


ABSTRACT

Intramural esophageal hematoma is a rare form of esophageal disease. The typical features, chest pain with odynophagia or dysphagia and hematemesis, are usually present but not always elicited at presentation. Sometimes the presenting symptoms are nonspecific. Esophagogastroscopy and computed tomography scan are usually needed to establish the diagnosis of intramural esophageal hematoma. In this study, we report the case of a 63-year-old man who developed an intramural esophageal hematoma related with coumadin and who was successfully treated with conservative measures, and we review the available literature.