TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 2

Sayfa : 134-136

Makale PDF

Aloe veraya bağlı ciddi toksik hepatit: Olgu sunumu Severe toxic hepatitis due to Aloe vera: Case report

Fatih TEKİN1, Osman Z. ŞAHİN1, Zeki KARASU1, Deniz NART2, Ömer ÖZÜTEMİZ1, Galip ERSÖZ1, Yücel BATUR1, Tankut İLTER1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Anabilim Dalı2, İzmir

Anahtar Kelimeler : Aloe vera, karaciğer, toksik hepatit

Keywords : Aloe vera, liver, toxic hepatitis


ÖZET

Son zamanlarda Aloe vera gibi birçok bitkisel ürün çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşüncesiyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçok aktif biyolojik bileşik içeren bu ürünlerin yan etkileri konusunda ise literatürde bilgi eksikliği vardır. Bu yazıda Aloe vera kullanımına bağlı ciddi toksik hepatit gelişen bir olgu sunulmaktadır


ABSTRACT

Many plant extracts such as aloe vera have been used recently, and their positive effects in various diseases have been suggested. However, there is a lack of data about the adverse effects of these products, which include many active biological compounds. In this report, we present a case with severe toxic hepatitis due to use of Aloe vera.