TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 2

Sayfa : 123-125

Makale PDF

İleal poş-anal anastomoz sonrası ortaya çıkan dirençli Pruritus Ani’nin intradermal metilen mavisi enjeksiyonu ile tedavisi Treatment of resistant Pruritus Ani after ileal pouch-anal anastomosis with intradermal methylene blue injection

Burak IŞIK, Mehmet YILMAZ, Gökhan SÖĞÜTLÜ, Bora BARUT, Cüneyt KAYAALP, Sezai YILMAZ

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya

Anahtar Kelimeler : Pruritus Ani, ileal poş-anal anastomoz, matilen mavisi

Keywords : Pruritus Ani, ileal pouch-anal anastomosis, methylene blue


ÖZET

Ülseratif kolit ve familyal polipozis koli nedeniyle yapılan ileal poş-anal anastomoz sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar, sıklıkla Pruritus Ani ile birliktelik gösterir. Lokal tedaviler, hijyeni düzeltmeye yönelik önlemler ve diyetsel değişiklikler tedavide sıklıkla başarısız kalır. Bu çalışmada, ileal poş-anal anastomoz sonrası ortaya çıkan ve tedaviye dirençli pruritus ani bulunan üç hastada, intradermal metilen mavisi enjeksiyonuyla olan deneyimizi sunmayı amaçladık.


ABSTRACT

Complications regarding ileal pouch-anal anastomosis performed for ulcerative colitis and familial polyposis coli are frequently accompanied by pruritus ani. Local treatments, cautions targeting correction of hygiene and dietary modifications are usually insufficient. In this study, we aimed to present the treatment of three patients with resistant pruritus ani after ileal pouch-anal anastomosis, with intradermal methylene blue injection.