TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 2

 1. 01

  Yayın kurul’undan

  A. Ömer ÖZÜTEMİZ

 2. 02

  Özgün Görüntüler
  Koledokoduodenostomi darlığına stent yerleştirilmesi: 1 yıl sonra...

  Erkan PARLAK, Bahattin ÇİÇEK, Şemnur BÜYÜKAŞIK, Aydın Şeref KÖKSAL, Mehmet DURSUN, Burhan ŞAHİN

 3. 03

  Özgün Görüntüler
  İçeri kaçmış plastik biliyer stentin Soehendra stent çıkartıcı ile çıkartılması

  Bahattin ÇİÇEK, Mehmet DURSUN, Mehmet ARHAN, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİN

 4. 04

  Özgün Görüntüler
  Koledokta stentin kırılması

  Aydın Şeref KÖKSAL, Engin UÇAR, Ülkü DAĞLI, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİN

 5. 05

  Yanıkta mide mukoza hasarı üzerine antitrombin III'ün etkisi: Ratlarda deneysel çalışma

  Mustafa YILMAZ, Özkan HEREK, Neşe DEMİRKAN

 6. 06

  Safra yolları zedelenmesi ile seyreden karaciğer hidatozunun teşhisi ve cerrahi tedavisinin özellikleri*

  Rauf Maksutoğlu AĞAYEV, Böyükkişi Ağaoğlu AĞAYEV, A.MOVÇUN, Şebruz A. NOVRUZOVA, Ali Kürşat BUDAN

 7. 07

  Duodenul ülserli hastalarda MHC klas II reseptör ekspresyonu*

  Zeygam SÜLEYMANOV, S. MUSAYEV, Sedef ÖZDAL KURAN, Ali ÖZDEN, Burhan ŞAHİN

 8. 08

  Aktif hidrojen iyonlarının gastroduodenal mukozadaki yeri*

  Zeygam SÜLEYMANOV, Ali ÖZDEN, Burhan ŞAHİN

 9. 09

  Hepatit C virus infeksiyonlu hastalarda hepatit B virus sıklığı

  Çetin KARACA, Yılmaz ÇAKALOĞLU, Kadir DEMİR, Sadakat ÖZDİL, Sabahattin KAYMAKOĞLU, Selim BADUR, Atilla ÖKTEN

 10. 10

  Kronik hepatit B ve kronik hepatit C’li hastaların eşlerinde HBsAg ve anti-HCV seroprevalansı

  Necati YENİCE, Muammer CANSIZ, Nursen ARICAN, Yasemin GÖKTEN, Celale DURGUT, Sembol TÜRKMEN

 11. 11

  Kronik hepatit C’li hastalarda MRI ile abdominal lenfadenopati sıklığının araştırılması*

  Necati YENİCE, Alaaddin AVCUL, Celale DURGUT, Yasemin GÖKTEN, Nursen ARICAN, Nevzat AKSOY

 12. 12

  Çocukluk çağı akut ve perfore apandisitlerinde ultrasonografik bulguların tanı değerleri*

  Cüneyt GÜNŞAR, İrfan KARACA, Haluk CEYLAN, Barlas ETENSEL, Aydın ŞENCAN, Gülcan Güder ÇETİN, Nazihat KIZILAY, Erol MİR

 13. 13

  Ambulatuvar kolonoskopi: Sedasyon ile mi? Sedasyonsuz mu?

  Rahşan KURTULUŞ, Zeynep KOÇER, Gülsüm BARKAN, İmren DOBRUCALI, Mustafa YILMAZ, Hülya SUNGURTEKİN, Uğur SUNGURTEKİN, Nadir YÖNETÇİ

 14. 14

  İntestinal lenfanjiektazi ve fonksiyonel duodenal lenfanjiektazi (Bir vaka nedeniyle)

  Yaşar NAZLIGÜL, Arzu ENSARİ, Ali ÖZDEN

 15. 15

  Pankreasın solid psödopapiller tümörü: Düşük malign potansiyelli karsinoma (2 Olgu)

  Yasin PEKER, Fatma TATAR , Neşe EKİNCİ

 16. 16

  Kronik diyare yakınmasıyla başvuran bir olgu nedeniyle Zollinger-Ellison sendromu

  Vahit YÜKSELEN, A. Önder KARAOĞLU, M. Hadi YAŞA

 17. 17

  Karın ağrılarının nadir sebeplerinden birisi: Chiliaditi sendromu, 2 olgu sunumu

  Ertuğrul KAYAÇETİN, Mehmet GÖK Hayri KARAASLAN

 18. 18

  Akut pankreatit ve trombotik trombositopenik purpura birlikteliği: Vaka sunumu

  Filiz AKYÜZ, Ümit AKYÜZ, Sadakat ÖZDİL, Sinan KILIÇ, Şebnem KALAYCI, Tanju ATAMER, Güngör BOZTAŞ

 19. 19

  Yayın kurulu’na mektup

  Serhat BOR