TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 1

 1. 01

  Özgün Görüntüler
  Distal ülseratif kolit hastasında periapendiküler enflamasyon

  Cem CENGİZ, Selçuk DİŞİBEYAZ, Aysel ÜLKER

 2. 02

  Özgün Görüntüler
  Beklenmedik yerdeki tavla taşı

  Murat TUNCER, Yusuf ERZİN

 3. 03

  Anadolu üniversitelerinde akademik gastroenteroloji ve sorunları

  Abdurrahman KADAYIFÇI, Ömer ÖZÜTEMİZ

 4. 04

  Pankreas adenokarsinomlarının saptanması ve rezektabilitenin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri

  Rıza Sarper ÖKTEN, Fahrettin KÜÇÜKAY, Ayhan ALPAR, Neşe KUTLUTÜRK, Kemal ARDA

 5. 05

  Doppler ultrasonografi ile, farklı evrelerdeki sirozlu hastalarda hemodinamik inceleme

  Mehmet YALNIZ, Ali DEMİR, Anıl ARSLAN, Mutlu CİHANGİROĞLU

 6. 06

  Helicobacter pylori için tedavi almış dispeptik şikayetleri olan hastalarda helicobacter pylori prevalansı

  Selim AYDEMİR, Yücel ÜSTÜNDAĞ, Taner BAYRAKTAROĞLU, Ali BORAZAN, Banu DOĞANGÜN

 7. 07

  Anemi nedeni ile tetkik edilen hastalarda kolonoskopide anjiodisplazi görülme sıklığı

  Mehmet KENDİR, Zeynep KARAALİ, Birol BAYSAL

 8. 08

  Helikobakter pylori (+) kronik aktif gastritli ve duodenal ülserli hastalarda MHC I klas reseptor ekspresyonu*

  Zeygam SÜLEYMANOV, A. HİDAYETOV, Sedef ÖZDAL KURAN, Ali ÖZDEN, Burhan ŞAHİN

 9. 09

  Akalazya: Cerrahi olarak tedavi edilen 6 olgunun irdelenmesi

  Nazif ERKAN, Mehmet YILDIRIM, Mehmet YILMAZ, Alper BOZ, Durmuş Ali ÖZDEMİR, Alper Fırat POLAT

 10. 10

  Tomografi sonrası hepatosellüler kanserin spontan rüptürü

  Ülkü SARITAŞ, Banu YAVUZ

 11. 11

  Dev intraabdominal hidatid kist: Preoperatif tanı zorluğu ve tedavisi

  Nazif ERKAN, Mehmet YILDIRIM, Durmuş Ali ÖZDEMİR, Servet AĞDENİZ, Alper BOZ, Alper Fırat POLAT

 12. 12

  Sarılık, akut böbrek yetmezliği ve trombositopenili bir olgu; Weil hastalığı

  Selim AYDEMİR, Yücel ÜSTÜNDAĞ, Ali BORAZAN, Nedret SEKİTMEZ, Hüseyin ÖZDEMİR

 13. 13

  Tıkanma sarılığının bir sebebi: Askariazis ve endoskopik tedavi (biliyer askariazis ve tedavi)

  Şebnem GÜRSOY, Mevlüt BAŞKOL, Alper YURCİ, Kadri GÜVEN, Ömer ÖZBAKIR, Mehmet YÜCESOY

 14. 14

  UZMAN GÖRÜŞÜ
  Anadolu Üniversitelerinde akademik gastroenteroloji ve sorunları’na yanıt

  Ali ÖZDEN