TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 / 3

 1. 01

  Özgün Görüntüler
  Transrektal biyopsi sonrası rektal kanamanın hemoklip uygulanması ile tedavisi

  Selçuk DİŞİBEYAZ, Bahattin ÇİÇEK, Erkan PARLAK

 2. 02

  Diabetik gastroparezinin tanısında ultrasonografinin yeri

  Suzan KANDİYA, Mehmet DURSUN, Alpaslan TUZCU, Mithat BAHÇECİ, Şerif YILMAZ, Fikri CANORUÇ

 3. 03

  Nonsirotik portal hipertansiyonlu hastalarda hepatoportal ven trombozu ile malignitelerin birlikteliği

  Ali Tüzün İNCE, Cengiz BÖLÜKBAŞ, Tülin KENDİR, Aliye SOYLU, Can DOLAPÇIOĞLU, Hakan GÜVELİ, Remzi DALAY, Oya ÖVÜNÇ

 4. 04

  Helikobakter pilori eradikasyonu-serum B12 ve folik asit düzeyinde artışa neden oluyor mu?

  Ertuğrul KAYAÇETİN, Erdal KURTOĞLU

 5. 05

  Tip I hepatorenal sendromda terlipressin tedavisi: 6 olgu

  Melih KARINCAOĞLU, Yüksel SEÇKİN, Murat M. M. HARPUTLUOĞLU, Mehmet ATEŞ, Hakan HARPUTLUOĞLU, Nedim TURHAN, Murat ALADAĞ, Bülent KANTARÇEKEN, Bülent YILDIRIM, Fatih HİLMİOĞLU

 6. 06

  Gebe popülasyonunda hepatit B, C, D virus infeksiyonu sıklığı ve hepatit C virusunun perinatal yolla geçiş oranı

  Çetin KARACA, Nilay KARACA, Taner USTA, Kadir DEMİR, Sabahattin KAYMAKOĞLU, Fatih BEŞIŞIK, Bilhan SIDAL, Atilla ÖKTEN

 7. 07

  Karaciğer sirozundaki artmış kolelitiyazis sıklığında hepatit B’nin rolu: Vaka kontrollu sonografik bir çalışma

  Mehmet DURSUN, Şerif YILMAZ, Fikri CANORUÇ, Hamit ACEMOĞLU

 8. 08

  Diyarbakır’da kan merkezlerine başvuran gönüllü kan vericilerinin HBsAg ve anti-HCV pozitiflik oranları

  Mehmet DURSUN, Kadri GÜL, Şerif YILMAZ, Fikri CANORUÇ, Orhan AYYILDIZ, Halil DEĞERTEKİN

 9. 09

  Kronik rekürren ITP ve Crohn Hastalığı birlikteliği olan bir olgu

  Zarife KULOĞLU, Aydan KANSU, Fulya DEMİRÇEKEN, Talia İLERİ, Mehmet ERTEM, Nurten GİRGİN

 10. 10

  Uygunsuz antidiüretik hormon sendromu ve hipotiroidi seyrinde gelişen hiponatremiye bağlı bulantı/kusma yakınmaları olan iki olgu

  Fatih TEKİN, Ömer ÖZÜTEMİZ, Ulus Salih AKARCA, Ali VERAL, Tankut İLTER

 11. 11

  Çölyak arter kompresyon sendromu

  Özgür OKTAY, Ahmet MEMİŞ, Mustafa PARILDAR, İsmail ORAN

 12. 12

  Raynaud fenomeni ile başvuran hepatosellüler karsinom olgusu

  Cem ŞAHAN, Emre AKSAKAL, Tanja ÜÇER

 13. 13

  Sjögren sendromu ve primer biliyer siroz birlikteliği

  Cem ŞAHAN, Tanja ÜÇER, Selahattin ALBAYRAK

 14. 14

  Uveal malign melanomanın karaciğer metastazı-Bir olgu sunumu

  Behlül BAYDAR, Necdet ÖZÇAY, Musa AKOĞLU