TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 / 2

 1. 01

  Özgün Görüntüler
  İlginç bir ERCP komplikasyonu (Dormia basket kırılması)

  Sedef Ö. KURAN, Cem CENGİZ, Selman ÇELEBİ, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİN

 2. 02

  Uzman Görüşü
  Kolorektal kanserlerin epidemiyolojik ve klinik özellikleri

  Abdurrahman KADAYIFÇI

 3. 03

  Hepatobiliyer sintigrafi yöntemi ile siroz hastalarının safra kesesi motor fonksiyonları ve safra dinamiklerinin değerlendirilmesi

  Mehmet KORUK, Şinasi ÖZKILIÇ, M. Cemil SAVAŞ, Zeki ÇELEN, Abdurrahman KADAYIFÇI, Canan ÖZKILIÇ

 4. 04

  Sigara içiminin kronik hepatit B ve C histopatolojisi üzerine etkisi

  Murat ÖKSÜZ, Salih ÇOLAKOĞLU, Figen DORAN, Fatih Yüksel IŞIKSAL, Fatin KOÇAK, Bahri ABAYLI

 5. 05

  Gastroenterit sonrası irritabl barsak sendromu sıklığı ve risk faktörleri

  Selman ÇELEBİ, Kutbettin DEMİRDAĞ, Mehmet ÖZDEN, Mehmet YALNIZ, İ. Halil BAHÇECİOĞLU, Ali DEMİR

 6. 06

  Kayseri ve yöresinde kolon kanserlerinin özellikleri

  Şebnem GÜRSOY, Özlem ER, Özlem CANÖZ, Muhammet GÜVEN, Mevlüt BAŞKOL , Kadri GÜVEN, Ömer ÖZBAKIR, Mehmet YÜCESOY

 7. 07

  Perkütan endoskopik gastrostomi sonuçlarımız: 49 olgunun irdelenmesi

  Koray TUNCER, Nermin KILINÇSOY, Elif LEBE, Kubilay DEMİRAĞ, Ömer ÖZÜTEMİZ, Serhat BOR, Tankut İLTER

 8. 08

  Sirozlu hastalarda spontan assit enfeksiyonunun görülme oranı ve risk faktörleri

  Sait BAĞCI, Hasan AYTA, Ahmet TÜZÜN, Yüksel ATEŞ, Nuri ERÇİN, Ahmet UYGUN, Mustafa GÜLŞEN, Necmettin KARAEREN, Kemal DAĞALP

 9. 09

  Tip 2 diabetes mellitus ve hepatosteatoz

  Mesut ÖZKAYA, Berrin DEMİRBAŞ, Cavit ÇULHA, Ayşegül ALTUNKESER, Erman ÇAKAL, Aydın ÇİFTÇİ, Rüştü SERTER, Yalçın ARAL

 10. 10

  Assitli hastalarda perkütan hepatobiliyer girişimler sonrası parankimal traktın histoakril ve gel-foam ile embolizasyonu

  Cüneyt AYTEKİN, Yücel ÜSTÜNDAĞ, Ali FIRAT, Fatih BOYVAT, A. Muhteşem AĞILDERE

 11. 11

  Pelvik radyoterapiye bağlı olarak gelişen rektosigmoiditin tedavisinde topikal formalin infüzyonunun yeri

  Oya Övünç KURDAŞ, Cengiz BÖLÜKBAŞ, Evren ABUT, Ali Tüzün İNCE, Aliye SOYLU, F. Füsun BÖLÜKBAŞ, Cengiz GEMİCİ

 12. 12

  Gluten enteropatisine eşlik eden karaciğer enzim yüksekliği

  Yasin SAYICI, Engin ALTINTAŞ, Orhan SEZGİN

 13. 13

  Trombotik trombositopenik purpura seyrinde akut akalkülöz kolesistit: Olgu sunumu

  Fahri ŞAHİN, Yüksel KÜÇÜKZEYBEK, Güray SAYDAM, Ömer ÖZÜTEMİZ, Filiz BÜYÜKKEÇECİ

 14. 14

  İnce barsak fitobezoarları; ince barsak obstruksiyonlarında nadir bir neden: Olgu sunumu

  Cengiz ERENOĞLU, A. Haldun ULUUTKU, Ahmet Kemal GÜRBÜZ, Mehmet Levhi AKIN, Tuncay ÇELENK

 15. 15

  Budd-Chiari sendromlu hastada, Ebstein-Barr Virüsüne bağlı dissemine intravasküler koagülasyon, lichen planus ve vestibüler nörit

  Önder ÇOLAKOĞLU, Belkıs ÜNSAL

 16. 16

  Yaşlı hastalarda dev villoz poliplerin tedavisinde en iyi yöntem nedir?

  Burçak KAYHAN, Meral AKDOĞAN, Nesrin TURHAN, Burhan ŞAHİN