TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 2

 1. 01

  Fulminan karaciğer yetmezliği ile seyreden viral hepatitli olguların değerlendirilmesi

  Şemsi Nur KARABELA, Sevtap GÜRSOY, Bülent DURDU, Mehmet BAKAR, Kadriye KART YAŞAR

 2. 02

  İnflamatuvar barsak hastalığında düşük kemik mineral dansitesi sıklığı ve etkileyen faktörler

  Ferda AKBAY HARMANDAR, Hasan CAN 2, Ayhan Hilmi ÇEKİN , Seyit UYAR

 3. 03

  SULT1A1 R213H gen polimorfizmi ile mide kanseri arasındaki ilişki

  Sevim KARAKAŞ ÇELİK, Nurcan ARAS ATEŞ, Badel ARSLAN MAMUR, Mehmet Özgür TÜRKMENOĞLU

 4. 04

  Hepatosellüler karsinomlu olguların klinik olarak değerlendirilmesi

  Banu Demet ÇOŞKUN, Eylem SEVİNÇ, Erol ÇAKMAK

 5. 05

  Mezenterik arteriyel varyasyonların multi dedektör bilgisayarlı tomografik anjiyografi ile değerlendirilmesi

  Ruşen ACU, Ceren Çınar ŞAHİNALP, Murat Bülent KÜÇÜKAY, Leyla ACU, Sarper ÖKTEN, Erkan PARLAK, Aysel TÜRKVATAN

 6. 06

  Hepatik safra kanal hamartomları (Von Meyenburg kompleksi): MRG, MRKP VE BT bulgularının değerlendirilmesi

  Ahmet PEKER, Elif PEKER, Ayşe ERDEN

 7. 07

  Semptomatik kolon lipomlarına yaklaşım: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

  Emir ÇAPKINOĞLU , Oğuzhan ÖZŞAY, E. Özlem GÜR, Neşe EKİNCİ , Cengiz TAVUSBAY

 8. 08

  Aşırı yükselmiş ve uzun süreli devam eden hiperbilirubineminin nadir sebebi: Weil hastalığı

  Elif Tuğba TUNCEL, Hüseyin KAÇMAZ, Muhsin KAYA

 9. 09

  Kolonoskopi ile tanı konulan ve cerrahi olarak rezeke edilen apendiks mukosel: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

  Ahmet UYANIKOĞLU, Hasan ELKAN, Mehmet ÇELİK, Hacer UYANIKOĞLU, Nesrin DELİBALTA

 10. 10

  Crohn hastalığın nadir ilk bulgusu: akut pankreatit

  Ayça D. SALTÜRK, Ekrem ARSLAN , Yasemin GÖKDEN , Koray KOÇHAN , Serhat ÖZER1, Can GÖNEN

 11. 11

  Nadir bir olgu: anabolik steroidlere bağlı karaciğer sirozu

  Bilge BAŞ

 12. 12

  Biliyer stent migrasyonuna bağlı gelişen duodenal perforasyon

  Elvan Işık ERDOĞAN , Fatih TEKİN , Mustafa HARMAN, Murat SÖZBİLEN, Ömer ÖZÜTEMİZ

 13. 13

  Endosonografi ile değerlendirilen pankreas kistik lezyonlarının cerrahiye yönlendirici bulguları

  Yücel ÜSTÜNDAĞ