TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 14 / 3

 1. 01

  Hepatit C’li hastalarda ortalama trombosit hacmi ve nötrofil-lenfosit oranının anlamlı fibrozis tanısında etkinliği

  Ufuk Barış KUZU, Erkin ÖZTAŞ, Nuretdin SUNA, Zeliha SIRTAŞ, Hakan YILDIZ, Muhammet Yener AKPINAR, Meral AKDOĞAN, Sabite KAÇAR, Zeki Mesut Yalın KILIÇ, Aydın Şeref KÖKSAL, Hale GÖKCAN, Mustafa KAPLAN, Ertuğrul KAYAÇETİN

 2. 02

  Malign özofageal disfajisi olan vakalarda içten kaplı kendiliğinden genişleyebilen metal stent uygulamalarımızın etkinlik ve güvenliğinin değerlendirilmesi

  Ferdane SAPMAZ, Sebahat BAŞYİĞİT, Metin UZMAN, Yaşar NAZLIGÜL

 3. 03

  Erişkin dispeptik hastalarda gastrik bulgular ile hipotirodi ve tiroit otoantikor pozitifliği prevalansı arasındaki İlişki

  Oktay ÜNSAL, Sebahat BAŞYİĞİT, Ferdane SAPMAZ, Yasemin ÜNSAL, Metin UZMAN, Yaşar NAZLIGÜL

 4. 04

  Özofageal heterotopik gastrik mukoza: ne kadar sık? Ne kadar önemli? Bir vaka-kontrol çalışması

  Ali Rıza KÖKSAL, Hüseyin ALKIM, Salih BOĞA, Mehmet BAYRAM, İlker ŞEN, Ayşe Ayşim ÖZAĞARI, Canan ALKIM

 5. 05

  Perkütan endoskopik gastrostomi: endikasyon ve komplikasyonlar

  Ayetullah TEMİZ, Onur Bora ASLAN, Yavuz ALBAYRAK, Fatih ALBAYRAK, Abdullah KISAOĞLU, Saadettin ER

 6. 06

  Apikal darlık, koledoğun bulbusa ektopik açılımı ve koledokogastrik fistül birlikteliği: olgu Sunumu

  Nuretdin SUNA, Selçuk DİŞİBEYAZ, Ufuk Barış KUZU, Fatih SAYGILI, Aydın Şeref KÖKSAL, Erkin ÖZTAŞ, Erkan PARLAK

 7. 07

  Tip I diabetes mellitus ve hipotiroidiye bağlı çok şiddetli hipertrigliseridemi nedenli şiddetli akut pankreatit: bir olgu sunumu

  Yasir Furkan ÇAĞIN, Yüksel SEÇKİN, Yılmaz BİLGİÇ, Oğuzhan YILDIRIM, Muhammed YALÇIN, Murat ALADAĞ

 8. 08

  Skolyoz ameliyatından yıllar sonra gelişen sıradışı bir özofagus yaralanması: olgu sunumu

  Nezih PİŞKİNPAŞA, Mehmet Emin PİŞKİNPAŞA

 9. 09

  Kolonda saplı polibi taklit eden lipom: olgu sunumu

  Muhammet Yener AKPINAR, İlyas TENLİK, Erkin ÖZTAŞ, Neslihan İnci ZENGİN, Vedat ERKAN, Ertuğrul KAYAÇETİN

 10. 10

  Kalp yetmezliği ve tipik karaciğer tutulumu bulgularıyla kendini gösteren Osler-Weber- Rendu olgusu

  Elif Tuğba TUNCEL, Hüseyin KAÇMAZ, Muhsin KAYA

 11. 11

  Skuamoz hücreli akciğer kanserinin jejunum metastazı: olgu sunumu

  Muhammet Yener AKPINAR, İlyas TENLİK, Zeliha SIRTAŞ, Zeki Mesut Yalın KILIÇ, Mahmut YÜKSEL, Ertuğrul KAYAÇETİN

 12. 12

  Karaciğer nakli sonrası hepatit C genotip 1 tedavisinde ribavirinli veya ribavirinsiz simeprevir ve sofosbuvir kullanımının çok merkezli analizi.

  Pungpapong S, Aqel B, Leise M, Werner KT, Murphy JL, Henry TM, Ryland K, Chervenak AE, Watt KD, Vargas HE, Keaveny AP