TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 14 / 2

 1. 01

  Fundus Divertikülü

  Fatih ERMİŞ , Görkem SUCU , Ali KUTLUCAN 2 , Yusuf AYDIN , Sami DOĞAN

 2. 02

  Duodenal Crohn hastalığı

  Ahmet UYANIKOĞLU , Filiz AKYÜZ , Fatih ERMİŞ , Güngör BOZTAŞ

 3. 03

  Serum nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin düzeylerinin aksiyal tutulumu olan inflamatuvar barsak hastalığını predikte etmedeki değeri

  Hakan DEMİRDAĞ ,Duygu KURTULUŞ , Kamil ÖZDİL , Hacı Mehmet SÖKMEN 1

 4. 04

  Karaciğerde fokal nodüler hiperplazi saptanan hastalarda hemanjiom sıklığı

  Nuray HALİLOĞLU, Esra ÖZKAVUKCU, Ayşe ERDEN

 5. 05

  Gastroözofageal reflü hastalığının diyabetes mellituslu hastalardaki sıklığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi

  Nevzat GÖZEL , Fatih DEMİRCAN , Faruk KILINÇ , Banu ERKALMA ŞENATEŞ

 6. 06

  Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji ve genetiği değiştirilmiş gıdalar ile ilgili tutumları

  Beril YILMAZ , Alper Kaan ÜNER 2 , Aydan ERCAN

 7. 07

  Solda chilaiditi: Nadir bir vaka sunumu

  Ahmet Burak TOROS 1 , Beşir KESİCİ , Barbaros ERDOĞAN , Koray ARISOY

 8. 08

  Cerrahi ile tani konulabilen “Fasciola hepatica” olgusu

  Bilge BAŞ 1 , Muharrem ÜNLÜ 2 , Bülent DİNÇ , Erkan OYMACI 4 , Ahmet ÇOKER

 9. 09

  I-Scan eşliğinde yapılan metilen mavisi işaretlemesinin preoperatif erken mide kanseri cerrahisindeki yeri

  Memduh ŞAHİN , Bahattin ÖZLÜ , Kıvılcım Eren ERDOĞAN 3 , Alper SÖZÜTEK

 10. 10

  Asitin nadir bir komplikasyonu: umblikal hernide spontan fistül gelişimi

  Serkan BORAZAN, Adil COŞKUN, M. Hadi YAŞA

 11. 11

  Özofagus yabancı cisim obstrüksiyon olgusu

  Koray ARISOY , Ahmet Burak TOROS , Feza ARISOY , Olga Devrim AYVAZ , Sadık YIDIRIM