TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 14 / 1

 1. 01

  Çölyaklı çocuk hastalarımızın klinik değerlendirmesi

  Eylem SEVİNÇ , Nergiz SEVİNÇ , Gülten Can SEZGİN 3 , Duran ARSLAN 1

 2. 02

  Otoimmun hepatit ve ilaca bağlı karaciğer hasarı ayırıcı tanısında karaciğer biyopsisinin rolü

  Süleyman COŞGUN , Hülya AKAN , Hakan DEMİRDAĞ , Ecenur ÇINAR , Kamil ÖZDİL , Hacı Mehmet SÖKMEN

 3. 03

  İnoperabl malign özefageal darlığın palyatif tedavisinde kullanılan kaplı ve kapsız kendiliğinden genişleyen metalik stentlerin karşılaştırılması

  Eyüp ŞENOL 1,2 , Fahrettin KÜÇÜKAY , Mehmet YURDAKUL , Rıza S. ÖKTEN , Muharrem TOLA , Murat Bülent KÜÇÜKAY , Adnan KARAN , Mustafa ÖZDEMİR 1 , Fatma Ayça EDİS ÖZDEMİR

 4. 04

  Viral hepatit B enfeksiyonuna ikincil gelişen kronik hepatit, karaciğer sirozu ve hepatosellüler kanserli hastalarda interlökin-6, interlökin-10 ve interlökin-18 düzeyleri

  Nurettin İNANÇ , Mehmet YALNIZ , Murat İSPİROĞLU 2 , Cem AYGÜN 3 , Hatice Handan AKBULUT , Ulvi DEMİREL , İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU

 5. 05

  Paroksismal nokturnal hemoglobinüride manyetik rezonans portografi bulguları

  Nuray HALİLOĞLU, Esra ÖZKAVUKÇU, Ayşe ERDEN

 6. 06

  Hepatosellüler karsinomun duodenal invazyonuna bağlı gelişen üst gastrointestinal kanamanın transkateter arteryel embolizasyon ile başarılı tedavisi

  Elvan Işık ERDOĞAN , Çiğdem ALTINEL , Fatih TEKİN , Halil BOZKAYA , Mustafa HARMAN 2 , Zeki KARASU , Ömer ÖZÜTEMİZ

 7. 07

  Crohn hastalığı seyrinde görülen Pemfigus foliaseus olgusu

  Seyit UYAR , Ferda AKBAY HARMANDAR , Gizem ZORLU , Gülşah FİDAN , Bayram YEŞİL , Yasin ŞAHİNTÜRK 1 , Filiz YÜCEL , Ayhan Hilmi ÇEKİN

 8. 08

  “Walled-off“ pankreatik nekrozun pankreas kanalı aracılığı İle endoskopik drenajı: Olgu Sunumu

  Nuretdin SUNA, Bülent ÖDEMİŞ, Ufuk Barış KUZU, Erkin ÖZTAŞ, İsmail TAŞKIRAN, Serkan TORUN, Ertuğrul KAYAÇETİN

 9. 09

  Glutene bağlı bozukluklara genel bakış

  Gülen ARSLAN LIED

 10. 10

  Foreign bodies in the gastrointestinal system that need endoscopic interventions: A single center experience from Eastern Turkey

  Reskan ALTUN , Gürhan ŞİŞMAN , Bülent BARAN

 11. 11

  Serrated polipozis sendromunun prevalansı ve bunun eşzamanlı ileri adenom ve yaşam tarzı ile ilişkisi