TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 / 1

 1. 01

  Kolorektal tümör gelişiminde insülin benzeri büyüme Faktörü-1 reseptör sunumunun rolü*

  Ömer TOPALAK, Önder ÇOLAKOĞLU, Esra ÖZKARA, Cem TERZİ, Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ, Kazım TIRPAN, Özgül SAĞOL, Selman SÖKMEN, Mehmet FÜZÜN, İlkay ŞİMŞEK

 2. 02

  KKTC’de kolorektal kanserli olguların retrospektif irdelenmesi

  Tarık İZBUL, Mehmet MÜDERRİSZADE

 3. 03

  Portal hipertansiyonun intestinal bariyer üzerine etkisi Effect of portal hypertension on intestinal barrier

  Gökhan İÇÖZ, Pars TUNÇYÜREK, Rafet DİNÇ, Murat ZEYTUNLU, Murat KILIÇ, Ömer ÖZÜTEMİZ, Mustafa KORKUT, Murat ALKANAT

 4. 04

  Benign özofagus darlıklarının etyolojisine göre Savary-Gilliard buji dilatasyonunun etkinliği

  Engin ALTINTAŞ, Bilge TUNÇ, Sabite KAÇAR, Orhan SEZGİN, Erkan PARLAK, Emin ALTIPARMAK, Ülkü SARITAŞ, Burhan ŞAHİN

 5. 05

  Kolorektal malign poliplerde erken invaziv kanser

  Ender Ellidokuz, Hale Akpınar, Ethem Tankurt, İlkay Şimşek, Mehmet Füzün, Ali Küpelioğlu, Ömür Gönen

 6. 06

  Kolonoskopi sırasında spazmolitik uygulaması yararlı mıdır?

  Dilek OĞUZ, Engin ALTINTAŞ, Selçuk DİŞİBEYAZ, Ali E. DEMİRBAĞ

 7. 07

  Malign melanom karaciğer metastazı: Olgu sunumu

  Ahmet DANALIOĞLU, Murat AKYILDIZ, Nevzat AKSOY, Kadir Demir, Fatih BEŞIŞIK, Yılmaz ÇAKALOĞLU, Atilla ÖKTEN

 8. 08

  Helikobakter pylori eradikasyonu sırasında klaritromisine bağlı gelişen uzun QT sendromu

  Cem ŞAHAN, Emre AKSAKAL, Mustafa YAZICI

 9. 09

  Kriptik miller tüberküloz

  Macit SANDIKÇI, Bahri ABAYLI, Derya GÜMÜRDÜLÜ, Serkan YARAŞ, Fatih Y. IŞIKSAL, Murat ÖKSÜZ, Fatih KOÇAK, Melek ERGİN

 10. 10

  UZMAN GÖRÜŞÜ
  Kolorektal Kanser: Karsinogenezden prognoz belirlemeye yeni belirteçler

  Erdem GÖKER

 11. 11

  DERGİYE MEKTUP
  Gaucher hastalığı

  Cem ŞAHAN