TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 13 / 3

 1. 01

  Akut gastrik dilatasyon

  Fatih ERMİŞ , Alper KOÇ 2 , Ramazan BÜYÜKKAYA 3 , Ali KUTLUCAN , Yusuf AYDIN

 2. 02

  Böbrek nakli alıcı adaylarında Helicobacter pyloriprevalansı ve endoskopik bulgularla ilişkisi

  Nurten SAVAŞ

 3. 03

  Normal alanin aminotransferaz düzeyli nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında insülin direnci ve metabolik sendrom

  Ebru GÖK OĞUZ , Enver ÜÇBİLEK , Orhan SEZGİN 2

 4. 04

  Karaciğer sirozu tedavisinde otolog multipotent mezenkimal stromal kök hücresi uygulanması ve sonuçları

  B.A. AGAYEV , R.M. AGAYEV 1, A.G. POPANDOPULO 2 , R.E. JAFARLI

 5. 05

  Laparotomik ve minimal invaziv yaklaşımla cerrahi kolelitiazis tedavisinin sonuçları

  F.S. KURBANOV , Y.G. ALIYEV , M.A. CHINIKOV 1 , I.S. PANTELEEVA , S.R. DOBROVOLSKY , L.R. ALVENDOVA 1

 6. 06

  Inflamatuvar barsak hastalıklarının aktivite tayininde endoskopik aktivite indeksleri ile laboratuvar parametreleri arasındaki ilişki

  Koray KOÇHAN, Emrullah ERDEM, Gül BABACAN, Nurcan PAKER, Yasemin GÖKDEN, Ayça D. SALTÜRK, Serhat ÖZER, Fatin KOÇAK, Can GÖNEN

 7. 07

  Post-ERCP pankreatiti önlemede profilaktik pankreatik 5 Fr plastik stent yerleştirilen hastalardaki pankreatit sıklığı ve bu stentlerin 3 günün sonundaki spontan migrasyon oranı

  Zülfükar BİLGE, Selçuk DİŞİBEYAZ, Bülent ÖDEMİŞ, Erkan PARLAK, Nurgül ŞAŞMAZ

 8. 08

  Bir taşla üç kuş: Perkütan ve endoskopik yolla aynı seansta biliyer ve enterik metalik stent uygulaması

  Nuretdin SUNA , Bülent ÖDEMİŞ , Erkin ÖZTAŞ 1 , Ufuk Barış KUZU , Serkan TORUN 1 , Mehmet YURDAKUL , Ertuğrul KAYAÇETİN

 9. 09

  Groove pankreatit; farklı klinik seyir gösteren iki olgu

  Mustafa YALÇIN , Ömer TOPALAK 1 , Özgül SAĞOL , Funda OBUZ 3

 10. 10

  Ankilozan spondilit nedeniyle adalimumab kullanan bir hastada paradoksal olarak gelişen Crohn hastalığı

  Serkan İPEK, Cem ÇEKİÇ, Emrah ALPER, Zehra AKPINAR, Hakan ÇAMYAR, Mustafa KARTAL, Belkıs ÜNSAL

 11. 11

  Crohn hastalığını taklit eden Salmonella ileti

  Enver ÜÇBİLEK ,Tülin DOĞANER 2 , Mahmut Bakır KOYUNCU 2 , Engin ALTINTAŞ 1 , Orhan SEZGİN 1

 12. 12

  Bilgisayarlı tomografide kesin kitlesi olmayan pankreas neoplazm teşhisinde EUS FNA’nın kullanımı

  Wang W, Shpaner A, Krishna SG, Ross WA, Bhutani MS, Tamm EP, Raju GS, Xiao L, Wolff RA, Fleming JB, Lee JH. Gastrointest Endosc 2013;78:73-80