TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 3

 1. 01

  Karaciğer yağlanmasının yüzdesinin tespit edilmesinde bilgisayarlı tomografinin önemi: Deneysel hayvan çalışması

  Fahrettin KÜÇÜKAY , Kemal ARDA , Rıza Sarper ÖKTEN , Nesrin TURHAN , Mustafa ÖZDEMİR , Melih EREREN , Hasan BÜYÜK , Adnan KARAN , Erdal Birol BOSTANCI , Erkan PARLAK , Eyüp ŞENOL , Muharrem TOLA , Gökhan YÜCE , Meral AKDOĞAN

 2. 02

  Kronik tiner inhalasyonuna maruz bırakılan sıçanların karaciğerinin histopatolojik değerlendirmesi

  Ahmet Burak TOROS , Bülent YAŞAR , Leyla ÖZEL , Güray KILIÇ

 3. 03

  Karaciğer kist hidatik hastalığının perkütan tedavisinde kullanılan PAIR ve kateterizasyon yöntemlerinin karşılaştırılması

  Eyüp ŞENOL 1,2 , Fahrettin KÜÇÜKAY , Mehmet YURDAKUL 1 , Rıza Sarper ÖKTEN , Hasan BÜYÜK 1 , Fatma Ayça EDİS ÖZDEMİR , Melih EREREN 1,3

 4. 04

  Gastrik preneoplastik bulguların kolon polibi ile ilişkisi

  İsmail Hakkı KALKAN , Ferdane SAPMAZ , Sefa GÜLİTER , Pınar ATASOY

 5. 05

  Gastrik preneoplastik bulguların kolon polibi ile ilişkisi

  İsmail Hakkı KALKAN , Ferdane SAPMAZ , Sefa GÜLİTER , Pınar ATASOY

 6. 06

  Alt gastrointestinal sistem kanamalarında tedavi yönetimi: Cerrahi ve minimal invaziv tedavi yöntemlerinin irdelenmesi

  Varlık EROL , Tayfun YOLDAŞ , Tufan GÜMÜŞ , Ömer ÖZÜTEMİZ , Cemil ÇALIŞKAN , Erhan AKGÜN , Mustafa KORKUT

 7. 07

  Ramazan ayında peptik ülserli hastalar ne yapmalı?

  Şahin KAHRAMANCA , Hakan GÜZEL , Gaye ŞEKER , Cem AZILI , B. Çağlar BİLGİN , İ. Emre GÖKCE , Kemal YANDAKÇI 4 , Tevfik KÜÇÜKPINAR , Hülagü KARGICI

 8. 08

  Özofagus skuamoz hücreli karsinomunun endoskopik submukozal diseksiyonla tedavisi: Olgu sunumu

  Fatih ASLAN , Emrah ALPER , Cem ÇEKİÇ , Zehra AKPINAR , Neşe EKİNCİ , Derya ARSLAN YURTLU 3 , Belkıs ÜNSAL 2

 9. 09

  Rektum ve sigmoid kolondaki lateral spreading tümörün endoskopik submukozal diseksiyon ile tedavisi: Olgu sunumu

  Fatih ASLAN , Emrah ALPER , Zehra AKPINAR , Neşe EKİNCİ , Ali Rıza ŞEREN , Melek KÜÇÜK , Belkıs ÜNSAL 1

 10. 10

  Epiploik apandisit: İki olgu nedeniyle literatürün gözden geçirilmesi

  Nurten TÜRKEL KÜÇÜKMETİN , Eser VARDARELİ , Murat SARUÇ , Bahattin ÇİÇEK , Haluk AKMAN , Güngör BOZTAŞ , Nurdan TÖZÜN

 11. 11

  Fundoplikasyon sonrası gastrik ülser: Akılda tutulması gereken bir komplikasyon

  Ahmet Burak TOROS , Beşir KESİCİ , Buğra Tolga KONDUK