TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 2

 1. 01

  Nadir bir demir eksikliği anemisi sebebi: Duodenal divertikül

  Fatih ERMİŞ , Murat ERDOĞAN , Ali KUTLUCAN , Fahri Halit BEŞİR , Yusuf AYDIN

 2. 02

  Mide kanseri risk gruplarının “serum biomarker” temelli taraması

  Ilkka VOHLONEN , Kari SYRJÄNEN , Jari KARHU

 3. 03

  Malign biliyer obstrüksiyonu olan hastalarda perkütan transhepatik kolanjiografide saptanan safra yolları dilatasyonu ile serum bilirubin düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

  Eyüp ŞENOL 1,2 , Fahrettin KÜÇÜKAY , Melih EREREN 1 , Rıza S. ÖKTEN 1 , Muharrem TOLA

 4. 04

  Kronik aktif hepatit B tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi

  İbrahim BAŞARIR , Sevil İLİKHAN , Ferda HARMANDAR 2 , Utku Erdem SOYALTIN , Selim AYDEMİR 2 , Yücel ÜSTÜNDAĞ 2

 5. 05

  Hepatit B hastalarında nötrofil/lenfosit oranı ile fibrosis arasındaki ilişki

  Atakan YEŞİL, Süleyman COŞGUN, Emrullah ERDEM, Koray KOÇHAN, Feyza GÜNDÜZ, Can GÖNEN

 6. 06

  Anti-pankreatik antikor, anti-nötrofil sitoplazmik antikor ve antiSaccharomyces cerevisiae antikorlarının inflamatuvar barsak hastalıklarındaki tanısal değeri ve hastalık aktivitesi ile ilişkilerinin değerlendirilmesi

  Erhan TATAR 1 , Cem ÇEKİÇ 2 , Serkan İPEK 2 , Sezgin VATANSEVER 2 , Serdal DEMİR 2 , Firdevs TOPAL 2 , Dilek ERSİL SOYSAL , Belkıs ÜNSAL

 7. 07

  Karaciğer nakli sonrası mikofenolat mofetile bağlı kolit: Olgu sunum

  Zeynep Ebru ESER 1 , Serkan YARAŞ 2 , Bünyamin SARITAŞ 2 , Fehmi ATEŞ , Engin ALTINTAŞ , Ebru SERİNSÖZ , Orhan SEZGİN

 8. 08

  İnek sütü proteini allerjisinden kaynaklanan hemorajik gastrit

  Eylem SEVİNÇ , Duran ARSLAN , Haluk AKAR 2

 9. 09

  Retrorektal dermoid kist: Olgu sunum

  Cem ÇEKİÇ , Zeynep Zehra GÜMÜŞ , Serkan İPEK 1 , Sinan AKAY , Emrah ALPER , Cemil ÇALIŞKAN 3 , Belkıs ÜNSAL 1

 10. 10

  Pegile interferon alfa-2a ve ribavirin ile kronik C hepatiti tedavisi sırasında akut miyokard infarktüsü gelişen hasta: Bir olgu sunum

  Nezih PİŞKİNPAŞA 1 , Yaşar SERTBAŞ 2 , Emin PİŞKİNPAŞA

 11. 11

  Otoimmun pankreatit pankreas karsinom riskini arttırır mı? Pankreas rezeksiyonlarının retrospektif analizi

  Yücel ÜSTÜNDAĞ , Erkan PARLAK