TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 1

 1. 01

  Ribavirine bağlı anemi yüksek viral yanıtlarla ilişkili midir?

  Engin ALTINTAޞ , Serkan YARAޞ 1 , Fehmi ATEޞ , Bünyamin SARITAޞ , Orhan SEZGİN , Gülhan ÖREKİCİ 2

 2. 02

  Gastroenterolojide yirmi yılda tanısal laparoskopinin rolü değişti mi?

  Fatih ERMİŞ , Ahmet UYANIKOĞLU , Filiz AKYÜZ , Kadir DEMİR 3 , Fatih BEŞIŞIK , Sabahattin KAYMAKOĞLU

 3. 03

  Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamasında endoskopik tedavinin başarısı ve tekrar kanama oranları

  İrfan KORUK, Hakan ÇAM, Musa AYDINLI, Murat Taner GÜLŞEN, Mehmet KORUK, Cemil SAVAŞ, Abdurrahman KADAYIFÇI

 4. 04

  Erzurum ve çevresinde erişkin popülasyonunda endoskopik çölyak (gluten) hastalığı sıklığı.

  Ahmet UYANIKOĞLU , Muharrem COŞKUN 2 , Doğan Nasır BİNİCİ 3 , Yasin ÖZTÜRK

 5. 05

  Özofagus varis kanamalı hastalarda etiyolojik sebepler ve tedavi protokollerinin karşılaştırılması

  Demet YALÇIN KEHRİBAR , Sibel DEMİRAL SEZER , Coşkun YILDIZ

 6. 06

  Eosinofilik gastointestinal hastalıklar: Eosinofilik gastro intestinal hastalıkların görülme yaşı küçülüyor mu?

  Eylem SEVİNÇ , Gülten CAN SEZGİN 2 , Alper YURCİ 2 , Duran ARSLAN , Şebnem GÜRSOY , Sıraç ERTEN

 7. 07

  Nadir görülen bir kolestaz nedeni: Ampuller somatostatinoma

  Serkan İPEK, Emrah ALPER, Mahmut ARABUL, Zehra AKPINAR, Fatih ASLAN, Elif SARITAŞ YÜKSEL, Sezgin VATANSEVER, Mehmet CAMCI, Süleyman GÜNAY, Belkıs ÜNSAL

 8. 08

  Amilaz yüksekliği ile prezente olan çölyak hastası: Olgu sunumu

  Haşim NAR, Ahmet UYANIKOĞLU, Timuçin AYDOĞAN, Necati YENİCE

 9. 09

  Kolonik obstruksiyona neden olan dev mide stromal tümörü

  Alper SÖZÜTEK , Serdar YORMAZ , Ahmet SEZER , Burhan ŞABAN , Önder ÖZER , Pembe OLTULU

 10. 10

  Vena kava invazyon ve veya trombozu olan hepatosellüler karsinomada cerrahi rezeksiyon tedavisinin sonuçları

  Yücel ÜSTÜNDAĞ , Erkan PARLAK 2

 11. 11

  Kolitin değişik formları: Determinant veya indeterminant?

  Yasemin YUYUCU KARABULUT , Arzu ENSARİ

 12. 12

  Herediter protein C eksikliği ile ilişkili portal hipertansiyona ikincil olarak gelişen multipl splenik arter anevrizmasının BT anjiyografi ile tanısı

  Aysel TÜRKVATAN 1 , Mehmet Akif TÜRKOĞLU 2 , Pınar ÖZDEMİR AKDUR