TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 2

 1. 01

  ERCP’de davetsiz misafir

  İlker TURAN, Galip ERSÖZ, Ömer ÖZÜTEMİZ

 2. 02

  Herediter hemorajik telenjiektazi

  Fatih ERMİŞ, Ahmet UYANIKOĞLU, Filiz AKYÜZ, Fatih BEŞIŞIK

 3. 03

  Sirotik hastalarda adrenal yetmezlik prevalansı ve tanıda tükürük kortizolünün yeri

  Filiz ARAZ, Birol ÖZER, Barış SOYDAŞ, Ender SERİN

 4. 04

  Terapötik endoskopik retrograd kolanjiografide V-Skop sisteminin avantajları

  Diğdem ÖZER ETİK, Erkin ÖZTAŞ, Erkan PARLAK, Selçuk DİŞİBEYAZ, Bülent ÖDEMİŞ

 5. 05

  Pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakkındaki bilgi düzeyleri

  Erdinç NAYIR, Orhan SEZGİN, Engin ALTINTAŞ, Enver ÜÇBİLEK

 6. 06

  inflamatuvar barsak hastalığı olan hastalarda tiroid hormonları ve otoantikorlarının değerlendirilmesi

  Serkan İPEK, Elif SARITAŞ YÜKSEL, Ece HARMAN, Emrah ALPER, Süleyman GÜNAY, Zehra AKPINAR, Fatih ASLAN, Sezgin VATANSEVER, Mehmet CAMCI, Belkıs ÜNSAL

 7. 07

  Nadir bir klinik durum: Farklı yaklaşım ve sonlanımlarla iki retroperitoneal fibrozis olgusu

  Seher KIR, Fatih ERMİŞ, Ali KUTLUCAN, Orhan KOCAMAN, Muhammet Ali KAYIKÇI, Yusuf AYDIN

 8. 08

  Metastatik Crohn hastalığı olgusu

  Hüseyin ALKIM, Mine Utku MADEN, Feriha ÖZ

 9. 09

  Kaposi sarkomunun gastrointestinal tutulumu: Olgu sunumu

  Salih BOĞA, Ali Rıza KÖKSAL, Engin ALTINKAYA, Osman ÖZDOĞAN, Damlanur SAKIZ, Hüseyin ALKIM, Meltem ERGÜN, Canan Alataş ALKIM

 10. 10

  İleri yaşta gıda takılması: Eozinofilik özofajiti hatırla

  Ümit AKYÜZ, Filiz AKYÜZ, Kamil ÖZDİL, Ekrem ASLAN, Adil NİĞDELİOĞLU, Ahmet Faruk AĞAN, Ayşegül AĞAN, Cengiz PATA

 11. 11

  Metal stent (SEMS) ile palyasyonu sağlanan peritoneal karsinomatozis’e bağlı malign ince barsak tıkanıklığı olgusu

  Serkan TORUN, Erkan PARLAK, Selçuk DiŞiBEYAZ, Yavuz BEYAZIT, Nurgül ŞAŞMAZ

 12. 12

  Nöropati ile başvuran Fasciola hepatica olgusu

  Salih BOĞA, Ali Rıza KÖKSAL, Engin ALTINKAYA, Osman ÖZDOĞAN, Meltem ERGÜN, Canan ALATAŞ ALKIM

 13. 13

  Azatioprin ilişkili akut pankreatit: Bir olgu sunumu

  Şerif YILMAZ

 14. 14

  Orlistat tedavisine bağlı akut pankreatit

  Zahide ŞİMŞEK, Akif ALTINBAŞ, Hatice KARAKÖSE DOĞAN, Alper DİLLİ, Ömer BAŞAR

 15. 15

  Metoksipsöralene bağlı toksik hepatitli iki olgunun sunumu

  Hüseyin ALKIM, Sabite KAÇAR, Gülden AYDOĞ, Erkan PARLAK, Selçuk DİŞİBEYAZ, Perihan OĞUZ, Nurgül ŞAŞMAZ

 16. 16

  Hemorajik nekrotizan pankreatitte dev psödokist

  Fatih ERMİŞ, İsmet ÖZAYDIN, Ali KUTLUCAN, Fahri Halit BEŞİR, Havva ERDEM, Yusuf AYDIN

 17. 17

  EUS klavuzluğunda yapılan FNA ve sitolojinin tüberküler intra-abdominal lenfadenopatide diagnostik değeri

  Yücel ÜSTÜNDAĞ, Şevval PEYNİR, Erkan PARLAK