TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 1

 1. 01

  Midede yabancı cisim

  Firdevs TOPAL, Fatih Esad TOPAL, Sabiye AKBULUT

 2. 02

  Sıçanlarda karaciğer iskemi/reperfüzyon hasarında papaverinin etkisi

  Nazım GÜREŞ, Cengiz TAVUSBAY, Osman YILMAZ, Kemal ATAHAN, Hüsnü Alper BAĞRIYANIK, Mehmet HACIYANLI, Özlem SAYIN GÜR, Hudai GENÇ, Burhan YOLCUOĞLU

 3. 03

  Giardia intestinalis ve gaitada total yağ tayini

  Şebnem ÜSTÜN, Nevin ORUÇ, Tankut İLTER

 4. 04

  Ülseratif kolit olgularında standart konvansiyonel endoskopi mi, dar bant yöntemi ile yapılan endoskopi mi şiddet belirlemede etkindir?

  Elmas KASAP, Müjdat ZEYBEL, Hafize KURT, Semin AYHAN, Hakan YÜCEYAR

 5. 05

  Dispeptik olgularda ultrasonografinin yeri

  Elmas KASAP, Elif Tuğba TUNCEL, Selim SERTER, Hakan YÜCEYAR

 6. 06

  4 yıllık kronik karaciğer hastalıklı olgularımızda diyabetes mellitus ile birlikteliğin değerlendirilmesi

  Özgür YILMAZ, Elmas KASAP, Hakan YÜCEYAR

 7. 07

  Helikobakter pilori eradikasyonunda klasik 3’lü tedavi Doğu Anadolu bölgesinde halen etkilidir

  Ahmet UYANIKOĞLU, Muharrem COŞKUN, Doğan Nasır BİNİCİ

 8. 08

  Bir yetişkinde Meckel divertikülüne bağlı ileoileal invajinasyon: Tanıda ultrasonografinin önemi

  Orhan SEZGİN, Mehmet Kasım AYDIN, Engin ALTINTAŞ

 9. 09

  Nonsirotik portal hipertansiyonlu hastada dev peritoneal kist hidatik ve albendazole bağlı aplastik anemi

  Ahmet UYANIKOĞLU, Filiz AKYÜZ, Fatih ERMİŞ, Fatih BEŞIŞIK, Atilla ÖKTEN

 10. 10

  Irbesartan’ın indüklediği otoimmun hepatit

  Sezgin VATANSEVER, Mahmut ARABUL, Mustafa ÇELİK, Fatih CANTÜRK, Altay KANDEMİR, Emrah ALPER, Belkıs ÜNSAL

 11. 11

  Montelukast kullanımına bağlı akut fulminan seyirli hepatit vakası

  Mustafa ÇELİK, Mahmut ARABUL, Emrah ALPER, Fatih CANTÜRK, Altay KANDEMİR, Sezgin VATANSEVER, Belkıs ÜNSAL

 12. 12

  HCC için radyofrekans ablasyon: 10 yıllık sonuçlar ve prognostik faktörler

  Yücel ÜSTÜNDAĞ, Erkan PARLAK