TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10 / 2

 1. 01

  Kronik pankreatitte spontan pankreatikoduodenal fistül

  Harun ERDAL, Özlem GÜL UTKU, Mehmet İBİŞ

 2. 02

  Mide kanserli olgularda malnütrisyonun immün, biyokimyasal, antropometrik fonksiyonlara etkileri

  İbrahim SAKÇAK, Nihal Zekiye ERDEM, Barış Doğu YILDIZ, Fatih Mehmet AVŞAR

 3. 03

  Pankreas kitlelerinin endosonografi ile örneklemesinde 19 gauge iğne aspirasyon ve 19 gauge tru-cut biyopsi benzer etkinlik ve güvenilirliktedir

  Emrah ALPER, Altay KANDEMİR, Mahmut ARABUL, Mustafa ÇELİK, Fatih ASLAN, Işık ALPER, Belkıs ÜNSAL

 4. 04

  Kronik hepatit B ve kronik hepatit C’ye bağlı gelişen sirozlu hastalarda safra kesesi taşı sıklığı

  Pervin YILDIZ, Ebubekir ŞENATEŞ, Atakan YEŞİL, İbrahim Vedat BAYO⁄LU, Ezgi Ersoy YEŞİL, ReŞk DEMİRTUNÇ

 5. 05

  Primer sklerozan kolanjit benzeri kolanjiyograma sahip hastalarin değerlendirilmesi

  Erkin ÖZTAŞ, Erkan PARLAK, Selçuk DİŞİBEYAZ, Bülent ÖDEMİŞ, İsmail Hakki KALKAN, Diğdem ÖZER ETİK, Fatih Oğuz ÖNDER, Sabite KACAR, Nurgül ŞAŞMAZ

 6. 06

  Portal hipertansiyonda üst gastrointestinal lezyonlar

  Hüseyin ALKIM, Ülkü DAĞLI, Canan ALKIM, Burhan ŞAHİN

 7. 07

  İnflamatuvar barsak hastalığında mikroalbuminüri

  Canan ALKIM, Hüseyin ALKIM, Mustafa BALCI, Fazıla ATAKAN ERKAL, Erkan PARLAK, Ülkü DAĞLI, Aysel ÜLKER, Gülsevim SAYDAM, Burhan ŞAHİN

 8. 08

  Erişkin başlangıçlı Henoch Schönlein vasküliti: Üst gastrointestinal kanamanın nadir bir nedeni

  Meltem ERGÜN, Mehmet CİNDORUK, Selda ÜNAL, Nilsel İLTER, Şükrü DUMLU, Selahattin ÜNAL

 9. 09

  Akciğer kanserinin nadir bir komplikasyonu: İnce barsak perforasyonu - olgu sunumu

  Tayfun YOLDAŞ, Cemil ÇALIŞKAN, Murat SEZAK, Mustafa KORKUT

 10. 10

  Ülseratif kolit takibinde tiroid medüller karsinoma gelişen bir vaka, olgu sunumu

  Mesut SEZİKLİ, Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA, Fatih GÜZELBULUT, Meryem Günay GÜRLEYİK, Atakan YEŞİL, Selvinaz ÖZKARA, Hayrünnisa SEZİKLİ, Ayşe Oya KURDAŞ ÖVÜNÇ

 11. 11

  Tüberküloz ve Crohn hastalığı ayırımında histopatolojik inceleme yeterli midir?

  Kadriye KART YAŞAR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Gönül ŞENGÖZ, Zeynep TATAR

 12. 12

  Nadir görülen bir ülseratif kolit komplikasyonu: Piyoderma gangrenosum

  Hatice Şule AKIN, Adil COŞKUN, Pınar KARATAY, Ekin SAVK, Mehmet Hadi YAŞA

 13. 13

  Steroid bağımlı inflamatuvar barsak hastalığında, sigara içilmesi ve tiyopurinlere yanıt

  Yücel ÜSTÜNDAĞ, Erkan PARLAK

 14. 14

  İlaca bağlı akut karaciğer yetmezliği: ABD de çok merkezli prospektif bir çalışmanın sonuçları

  Yücel ÜSTÜNDAĞ, Erkan PARLAK