TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 9 / 3

 1. 01

  Pancreatic neuroendocrine tumor and renal cell carcinoma in a patient: Von Hippel-Lindau Disease

  Süleyman KARAKÖSE, Murat AKYILDIZ, Melia ZENGİN, Funda YILMAZ, Oktay TEKEŞİN

 2. 02

  Birinci basamak Helikobakter pilori eradikasyon tedavisinde 7 ve 14 günlük lansoprazol, amoksisilin, metronidazol protokolünün karşılaştırılması

  Ahmet UYGUN, Murat KANTARCIOĞLU, Zülfikar POLAT, Güldem KİLCİLER, Mustafa GÜLŞEN

 3. 03

  Endosonografinin etkin kullanımının gastroenteroloji günlük tıbbi pratiğine etkileri

  Emrah ALPER, Behlül BAYDAR, Zafer BUYRAÇ, Fatih ASLAN, Uğur ÖZGÜRBÜZ, Cengiz TAVUSBAY, Işık ALPER, Belkıs ÜNSAL

 4. 04

  Kompanse siroz tanısında platelet sayısı ve ultrasonografik dalak alanının non-invaziv belirteç olarak değeri

  Birol ÖZER, Ender SERİN, Gülşah SEYDAOĞLU, Arif COŞAR, Fazilet KAYASELÇUK, Uğur YILMAZ

 5. 05

  Proton pompası kullanan hastalarda serum homosistein seviyesi artmış mıdır?

  Ezgi Ersoy YEŞİL, Ebubekir ŞENATEŞ, Atakan YEŞİL, Can SEVİNÇ, Fatma TUFAN, Ali ÖZDEMİR

 6. 06

  Fonksiyonel dispepsili hastalarda Helikobakter pilori infeksiyonunun safra kesesi motilitesi ve plazma kolesistokinin düzeyleri üzerine etkisi

  Ferda AKBAY HARMANDAR, Hasan ÜMİT, Gülbin ÜNSAL, Hakan ERBAŞ

 7. 07

  HCV’ye sekonder sirozda şiddetli trombositopeni tedavisinde parsiyel splenik embolizasyon

  Birol ÖZER, Ender SERİN, Levent OĞUZKURT, Arif COŞAR, Uğur YILMAZ

 8. 08

  Gebelik sırasında gelişen hipertrigliseridemiye bağlı akut pankreatit tedavisinde heparin ve insulin faydalı mıdır?

  Muhsin KAYA, Sedat ÇETİN, Remzi BEŞTAŞ

 9. 09

  Hematokezyası olan 50 yaş altı hastalarda kolonda neoplastik lezyonların olmayışı: Çok merkezli prospektif çalışma

  Güray CEYLAN1, Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Erkan PARLAK2

 10. 10

  Sadece nükleosid/nükleotid analogları ile başarısızlık sonrası tenofovir monoterapisinin uzun dönem etkinliği

  Yücel ÜSTÜNDAĞ, Erkan PARLAK