TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 9 / 2

 1. 01

  Midenin nöroendokrin tümörlerinde P-16 ekspresyonu

  Murat SEZAK, Nevin ORUÇ, Betül Duygu YILDIRIMCAN, Ömer ÖZÜTEMİZ

 2. 02

  Trombozla ilişkili gastrointestinal hastalıklarda protein C yolağı ve antitrombin

  Hüseyin ALKIM, Selime AYAZ, Canan ALKIM, Nurgül ŞAŞMAZ

 3. 03

  Hepatosellüler karsinoma tanısı konan hastalar tanı anında karaciğer transplantasyonuna ne kadar uygun?

  Mesut SEZİKLİ, Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA, Fatih GÜZELBULUT, Yasemin GÖKDEN, Bülent YAŞAR, Ebubekir ŞENATEŞ, Ali Tüzün İNCE, Ayşe Oya ÖVÜNÇ KURDAŞ

 4. 04

  7 günlük standard üçlü tedaviye C ve E vitamini eklenmesi Helikobakter pilori eradikasyon oranını arttırır

  Fatih GÜZELBULUT, Mesut SEZİKLİ, Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA, Suna YAPALI, Ali Tüzün İNCE, Ayşe Oya ÖVÜNÇ KURDAŞ

 5. 05

  Malign biliyer darlıklarda sitoloji fırçasının santrifüj suyunun incelenmesinin yaymaya katkısı

  Olga METİN, Erkan PARLAK, Gülden AYDOĞ, Diğdem ETİK, Erkin ÖZTAŞ, Fatih Oğuz ÖNDER, Selçuk DİŞİBEYAZ, Nurgül ŞAŞMAZ, Burhan ŞAHİN

 6. 06

  Helikobakter pilori’nin klaritromisine karşı kazandığı dirençteki artış stabilitemi kazanmakta?

  Gülseren SEVEN, Ali ÖZDEN

 7. 07

  Portal biliopati’de Doppler ultrasonografi ile kolanjiografi bulguları ilişkisizdir

  Muharrem TOLA, Nilgün ÖZBÜLBÜL, Fatih Oğuz ÖNDER, Erkan PARLAK, Selçuk DİŞİBEYAZ, Bahattin ÇİÇEK, Mehmet YURDAKUL, Nurgül ŞAŞMAZ, Burhan ŞAHİN

 8. 08

  Fibrolameller hepatosellüler kanser ve gebelik ilişkisi: Olgu sunumu

  Kendal YALÇIN, Remzi BEŞTAŞ, Feyzullah UÇMAK, Mustafa YAKUT

 9. 09

  Akut kolestatik hepatit ve ikter tablosu ile seyreden tip 1 otoimmun hepatit olgusu

  Meryem ZÜMBÜL, Sevil UYGUN İLİKHAN, Figen BARUT, Ferda HARMANDAR, Yücel ÜSTÜNDAĞ, Selim AYDEMİR

 10. 10

  Crohn hastalığında endoskopik dilatasyonun uzun dönem sonuçları, hastalık aktivitesi veya medikal terapiden etkilenmemektedir

  Yücel ÜSTÜNDAĞ, Erkan PARLAK