TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 9 / 1

 1. 01

  Gastrik Divertikül

  Sabiye AKBULUT, Ümit KOÇ, Ali Emre ATICI, M Fatih AYDIN, Birol BOSTANCI, Musa AKOĞLU

 2. 02

  Ciddi hiperbilirübinemi nedenleri, tanı ve sağaltımı

  Engin ALTINTAŞ, Anıl TOMBAK, Burçin TELLİOĞLU

 3. 03

  Karaciğer sirozu olan hastalarda endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi uygulanması

  Erkan PARLAK, Selçuk DİŞİBEYAZ, Mehmet İBİŞ, Mehmet ARHAN, Mevlüt KURT, Semih SEZER, Nurgül ŞAŞMAZ, Burhan ŞAHİN

 4. 04

  Özofagusun 24 saatlik pH-metre izlemine hastanın vücut kitle indeksinin etkisi var mı?

  Altay ÇELEBİ, Göktuğ ŞİRİN, Uğur KORKMAZ, Deniz ÖĞÜTMEN KOÇ, Ömer ŞENTÜRK, Sadettin HÜLAGÜ

 5. 05

  Malign bilier obstrüksiyonlarda ve eşlik eden bilomalarda perkütan bilier drenaj

  Bilgin Kadri ARIBAŞ, Kemal ARDA, Fatime YAKUT, Kadriye YILMAZ, Kamil DOĞAN, Gürsel ŞAHİN, Yusuf COŞAR

 6. 06

  Kronik viral Hepatit B tanısı olan hastalarda Diabetes Mellitus sıklığı ve karaciğer fibrozu üzerine etkisi

  Cem AYGÜN, Nevzat GÖZEL, Mehmet YALNIZ, Halil İbrahim BAHÇECİOĞLU

 7. 07

  Diffüz karaciğer metastazı ile başvuran bir hastada fonksiyonel olmayan nöroendokrin tümör: Olgu sunumu

  Kendal YALÇIN, Zuhat URAKÇI, Remzi BEŞTAŞ, Feyzullah UÇMAK

 8. 08

  Nadir bir akut karın nedeni: Spontan koledok perforasyonu

  Alper SÖZÜTEK, Türker KARABUĞA, Hayrullah DERİCİ, Ali Doğan BOZDAĞ

 9. 09

  Sistemik kemoterapi sonrası uzun dönemli remisyonla seyreden intestinal MALT lenfoma: Olgu sunumu

  Kendal YALÇIN, Zuhat URAKÇI, Mustafa YAKUT, Nihal KILINÇ

 10. 10

  Sol paraduodenal herni: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları

  Ruşen ACU, Sarper ÖKTEN, Fahrettin KÜÇÜKAY, Bilge TUNÇ, İsmail Hakkı KALKAN, Tülay ÖLÇER