TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 2

 1. 01

  Özgün Görüntüler
  Mide’de Endoskopik Yalancı Kitle: Dıştan Bası

  Aliye SOYLU, Ömer ÖZDEMİR, Nurgül YAŞAR

 2. 02

  Birinci tercih Helikobakter pilori eradikasyon tedavileri alarm mı veriyor?

  A. Ferit ERDOĞAN, Kutlu ABACI, Ender SERİN, Birol ÖZER, M. Okan İÇER

 3. 03

  Helikobakter pilori eradikasyonu reflü semptomlarını ve endoskopik özofajiti olumlu etkiliyor

  Aliye SOYLU, Can DOLAPCIOĞLU, Nurgül YAŞAR, İsa SEVİNDİR, Nurten SEVER

 4. 04

  Kriptojenik ve HBV ilişkili sirozda HFE gen mutasyonları

  Yekta TÜZÜN, Mustafa YAKUT, Mehmet DURSUN, Kadim BAYAN, Şerif YILMAZ, Sabri BATUN, Bilge DEVECİOĞLU

 5. 05

  Perkütan endoskopik gastroenterostomi uygulama deneyimlerimiz: Endikasyon ve komplikasyonlar

  Emrah ALPER, Behlül BAYDAR, Fulya Özcan ARI, Zafer BUYRAÇ, Adnan KIRCI, Fatih ASLAN, Mehmet Kadir AKSÖZ, Belkıs ÜNSAL

 6. 06

  Normal alanin aminotransferaz seviyesi ve bu seviyeyi etkileyen etmenler: Tokat prevalans çalışması

  Beytullah YILDIRIM, Semsettin ŞAHİN, Yeliz AKTÜRK, Şener BARUT, Yunus BULUT, Fikret ÖZUĞURLU, Gülgün YENİŞEHİRLİ, Banu ÖZTÜRK, İdris ŞAHİN, İlker ETİKAN, İlhan CETİN, Hüseyin ÖZYURT, Ömer ATIŞ, Ali AKBAŞ, Metin ÖZDEMİR, M. Murat FIRAT

 7. 07

  Üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılmış hastalarda Hepatit B ve Hepatit C sıklığı

  Necati YENİCE, Genco GENÇDAL, Nevzat AKSOY, Semih KALYON, Olgun AKIN

 8. 08

  OLGU SUNUMU
  Bilgisayarlı tomografi’de “Mercedes İşareti”: İki olgu sunumu ve literatür derlemesi

  Nazan ÇİLEDAĞ, Kemal ARDA, Pelin DEMİR GÜMÜŞDAĞ, Elif AKTAŞ

 9. 09

  OLGU SUNUMU
  Karaciğere nadir olarak kistik metastazla seyreden renal hücreli karsinom: Olgu sunumu

  Kendal YALÇIN, Mustafa YAKUT, Remzi BEŞTAŞ, Feyzullah UÇMAK, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM, Senem ŞENTÜRK, Halil DEĞERTEKİN

 10. 10

  OLGU SUNUMU
  Bir kist tüm abdomeni doldurabilir mi?

  Işılay NADİR, Yasemin ÖZDERİN ÖZİN, Ülkü DAĞLI, Fuat ATALAY

 11. 11

  LİTERATÜRDEN SEÇMELER
  Zor safra kanalı taşları için endoskopik sfinkterotomi sonrası yapılan büyük çaplı balon dilatasyonu

  Yücel ÜSTÜNDAĞ, Erkan PARLAK

 12. 12

  LİTERATÜRDEN SEÇMELER
  Crohn hastalığının erken postoperatiferatif nüksünde prediktif bir faktör olarak pleksit varlığı

  Yücel ÜSTÜNDAĞ, Erkan PARLAK