TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 1

 1. 01

  Özgün Görüntüler
  Sıra dışı mide metal yabancı cisimleri

  Aliye SOYLU, Mustafa KALAYCI, Kemal DOLAY, Aydın ÇİLTAŞ, Erşan AYGÜN

 2. 02

  Özgün Görüntüler
  Papillada polipoid karakterde karsinoid hücreli tümör

  Aliye SOYLU

 3. 03

  Deneysel koroziv özofajit modelinde pentoksifilin ve trimetazidinin striktür oluşumunu önleyici etkileri

  Cemil ÇALIŞKAN, Hakan BÖLÜKBAŞI, Özgür FIRAT, Levent YENİAY, Ömer ÖZÜTEMİZ, Mustafa A. KORKUT

 4. 04

  Endoskopik olarak tanımlanan gastrit ile histolojik bulgular arasındaki ilişki

  Mehmet İBİŞ, Mehmet ARHAN, Bülent ÖDEMİŞ, Hilmi ATASEVEN, İlhami YÜKSEL, İbrahim ERTUĞRUL, Nurgül ŞAŞMAZ, Burhan ŞAHİN

 5. 05

  Tek merkeze ait hepatosellüler karsinom verileri; retrospektif çalışma

  Mehmet ARHAN, Meral AKDOĞAN, Mehmet İBİŞ, Z. Mesut Yalın KILIÇ, Sabite KAÇAR, Bilge TUNÇ, Nurgül ŞAŞMAZ

 6. 06

  Perkütan biliyer girişim uygulanan hastalarda safra yollarındaki anatomik varyasyonlar

  Fahrettin KÜÇÜKAY, R. Sarper ÖKTEN, Mehmet YURDAKUL, Ensar ÖZDEMİR, Tülay ÖLÇER, Turhan CUMHUR

 7. 07

  Özofagus divertikülleri

  Emel AHISHALI, Reşat DABAK, Can DOLAPÇIOĞLU, Öznur AK, Oya UYGUR BAYRAMİÇLİ

 8. 08

  Hemodiyaliz ve periton diyalizine giren kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda dispepsi ve Helikobakter pilori prevalansı

  Ertuğrul KAYAÇETİN, Zeynep BIYIK

 9. 09

  Dieulafoy Lezyonu: Üst gastrointestinal sistem kanamalarının nadir bir nedeni: Üç olgu sunumu

  Fatma PAKSOY, Cemal BES, Hatice ANİKTAR, Çetin KARACA, Fatih BORLU

 10. 10

  Tekrarlayan üst gastrointestinal sistem kanaması sonrası tanı konulan multipl endokrin neoplazi Tip 1: Olgu sunumu

  Emrah ALPER, Belkıs ÜNSAL, Fulya Özcan ARI, Fatih ASLAN, Zafer BUYRAÇ, Mehmet Kadir AKSÖZ, Adnan KIRCI

 11. 11

  Multipl endokrin neoplazi Tip 1: Olgu Sunumu

  Hüsniye BAŞER, Erman ÇAKAL, Tuğrul ÖZCAN, Murat ŞAKACI, Salih BAŞER, Berrin DEMİRBAŞ, Gül GÜRSOY

 12. 12

  Özofagusta Crohn hastalığı

  Gülseren SEVEN, Berna SAVAŞ, Ayşe ERDEN, Ali ÖZDEN

 13. 13

  Alt gastrointestinal sistem kanamasının nadir bir sebebi; idiyopatik kolonik varisli bir olgu sunumu

  Mehmet İBİŞ, Mehmet ARHAN, Murat KEKİLLİ, Adnan TAŞ, Semih SEZGİN, Yasemin ÖZİN

 14. 14

  Literatürden Seçmeler
  Bölüm Editörü: Yücel ÜSTÜNDAĞ
  Gastrointestinal stromal tümör şüphesi olgularında EUS klavuzluğunda yapılan örnekleme

  Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Erkan PARLAK