TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 3

 1. 01

  Özgün Görüntüler
  Divertikül basısına bağlı safra yolu genişlemesi

  Mehmet ARHAN, Erkin ÖZTAŞ, Erkan PARLAK, Ülkü DAĞLI

 2. 02

  Özgün Görüntüler
  Patent ductus venosus tanısı konan asemptomatik yaşlı hasta

  Hakan ÜNAL, Murat KORKMAZ, İsmail KIRBAŞ, Haldun SELÇUK, Uğur YILMAZ

 3. 03

  Sıçanlarda geliştirilen akut ve kronik kolitte pentoksifilin’in etkisi

  Coşkun YILDIZ, Nevin ORUÇ, Filiz KURALAY, Muhan ERKUŞ, Figen ZİHNİOĞLU, Ömer ÖZÜTEMİZ

 4. 04

  Türkiye’de birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalarda gastroözofageal reflü hastalığı görülme sıklığı

  Dilek OĞUZ, Aydın Şeref KÖKSAL, Ali ÖZDEN

 5. 05

  Üst gastrointestinal sistem şikayetleri ile birinci basamağa başvuran kadınlarda gastroözofageal reflü semptomları ile gastroduodenal semptomlar örtüşür

  Arzu TİFTİKÇİ, Özlen ATUĞ, Mesut SEZİKLİ, Filiz TÜRE, Fatih EREN, Ebru EMEKLİ ALTURFAN, Şafak KIZILTAŞ, Nurdan TÖZÜN, Neşe İMERYÜZ

 6. 06

  Apendektominin ülseratif kolit gelişimine karşı koruyucu etkisi: Tek merkezli vaka kontrol çalışması

  Özlen ATUĞ, Arzu TİFTİKÇİ, Aysun BOZBAŞ, Gülgün TAHAN, Şafak KIZILTAŞ, Hülya Över HAMZAOĞLU, Nurdan TÖZÜN

 7. 07

  Son 15 yılda akut üst gastrointestinal sistem kanaması olan hastaların endoskopik bulgularında ne değişti?

  Mesut SEZİKLİ, Arzu TİFTİKÇİ, Züleyha A. ÇETİNKAYA, Ali T. İNCE, Bülent YAŞAR, Fatih GÜZELBULUT, Ayça G. DEĞİRMENCİ, A. Oya Kurdaş ÖVÜNÇ

 8. 08

  Otoimmun pankreatit: 9 hastanın irdelenmesi

  Fatih TEKİN, Nevin ORUÇ, Deniz NART, Funda YILMAZ, Murat ZEYTUNLU, Ahmet ÇOKER, Ömer ÖZÜTEMİZ, Galip ERSÖZ, Oktay TEKEŞİN

 9. 09

  Helikobakter pilori (+) fonksiyonel dispepside 7 ve 14 günlük pantoprazol temelli üçlü kombinasyon tedavisinin eradikasyona ve eradikasyonun semptomlara olan etkinliğinin değerlendirilmesi

  Erkin ÖZTAŞ, Mehmet BEKTAŞ, Ramazan İDİLMAN, Ali ÖZDEN

 10. 10

  Ülseratif kolitli hastalarda tiroid hormon bozuklukları

  Bülent KANTARÇEKEN, Ali ÇETİNKAYA, Murat ŞAHİN

 11. 11

  Çorum Devlet Hastanesi üst gastrointestinal sistem kanamalı hastaların değerlendirilmesi

  Elmas KASAP

 12. 12

  Literatürden Seçmeler
  Alt düzeyleri normal non-alkolik yağlı karaciğer hastalığında ciddi karaciğer hastalık riski: İnsulin rezistansı ve diyabetes mellitusun rolü

  Yücel ÜSTÜNDAĞ, Erkan PARLAK