TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 2

 1. 01

  Özgün Görüntüler
  Koledokoduedonostomili hastada yabancı cisme bağlı kolanjit

  Kemal DOLAY, Aliye SOYLU, Halil ALIŞ

 2. 02

  Özgün Görüntüler
  Herpes virus özofajiti gelişen bir olgu

  Tülay ÖZÇELİK, Sevgi BEŞIŞIK, Metin KANITEZ, Filiz AKYÜZ, Yersu KAPRAN, Deniz SARGIN

 3. 03

  Asetik asitle oluşturulan deneysel kolit modelinde leflunomid’in etkinliğinin araştırılması*

  Nevin ORUÇ, Ufuk KUTLUANA, Murat SEZAK, Çiğdem YENİSEY, Derya GÜRSEL, Şöhret AYDEMİR,Müge TUNÇYÜREK, Nadir YÖNETÇİ, Ömer ÖZÜTEMİZ

 4. 04

  Karaciğer transplantasyon önceliğini belirlemede hangi model etkin; MELD skoru? CHILD Skoru ?

  Meral AKDOĞAN, Necdet ÖZÇAY, Nahide DOĞRUCAN, Sabite KAÇAR, Burçak KAYHAN, Zeki Mesut Yalın KILIÇ, Mehmet İBİŞ, Osman YÜKSEL

 5. 05

  İnflamatuvar barsak hastalıklarında anemi ve serum eritropoietin düzeyleri

  Semra KALAYCI, Z. Mesut Yalın KILIÇ, Yasemin ÖZİN, Selime AYAZ, Erkan PARLAK, Aysel ÜLKER

 6. 06

  Tokat ili erişkinleri’nde kolelitiazis sıklığı ve olası risk faktörleri*

  Beytullah YILDIRIM, Yeliz AKTÜRK, M. Murat FIRAT, Banu ÖZTÜRK, Fikret ÖZUĞURLU, İdris ŞAHİN, İlhan ÇETİN, İlker ETİKAN, Ali AKBAŞ, Ömer ATIŞ, Zehra SEYFİKLİ

 7. 07

  Karaciğer sirozunda safra kesesi taşı prevalansı

  Nevin ORUÇ, Ömer ÖZÜTEMİZ, Galip ERSÖZ, Oktay TEKEŞİN, Fulya GÜNŞAR, Tankut İLTER, Yücel BATUR

 8. 08

  Fonksiyonel dispepsinin değerlendirilmesinde klinik yaklaşım

  Irmak SAYIN, A. Kemal OĞUZ, Halil DEĞERTEKİN

 9. 09

  Özofageal melanositozis - Üç olgu ve literatürün gözden geçirilmesi

  Ali ÖZDEN, Gülseren SEVEN, Berna SAVAŞ, Yusuf ÜSTÜN, Arzu ENSARİ, Arzu YUSİFOVA

 10. 10

  Elliden fazla taş koledokda asemptomatik kalabilir mi?

  Haldun SELÇUK, Hakan ÜNAL, Murat KORKMAZ, Uğur YILMAZ

 11. 11

  Senkronize primer özofagus ve gastrik tümör: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

  Aliye SOYLU, Mustafa KALAYCI, Can DOLAPCIOĞLU, Selvinaz ÖZKARA

 12. 12

  Hepatik Echinococcus multilocularis (alveolaris), olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

  Yasemin ÖZİN, Z. Mesut Yalın KILIÇ, Erkan PARLAK, Sabite KAÇAR, Nesrin TURHAN, Nurgül ŞAŞMAZ,Burhan ŞAHİN

 13. 13

  Multipl myelom ve primer biliyer siroz birlikteliği: Olgu sunumu

  Fatih TEKİN, Gürbüz GÖRÜMLÜ, Gül YÜCE, Saliha SOYDAN, Ömer ÖZÜTEMİZ, Tankut İLTER

 14. 14

  İntestinal endometriozis: Nadir bir olgu sunumu

  Z. Mesut Yalın KILIÇ, Yasemin ÖZİN, Sabite KAÇAR, Tülay TEMUÇİN, Nurgül ŞAŞMAZ

 15. 15

  Plummer- Vinson sendromu için alışılmadık yaş ve cinsiyet: Olgu bildirimi

  Bülent KANTARÇEKEN, Ali ÇETİNKAYA, Çağatay ÇITIRIK

 16. 16

  Literatürden Seçmeler
  Bölüm Editörü: Yücel ÜSTÜNDAĞ

  Güray CEYLAN, Yücel ÜSTÜNDAĞ